Nobena podjetniška dejavnost se ne začne brez podjetniške ideje. Načinov za oblikovanje podjetniške ideje je veliko, v bistvu pa gre pri vseh za ustvarjalni proces, katerega namen je reševati določeni problem. Ideja izhaja iz posameznika, ki do nje pride skozi hobije, delo, opazovanje sveta okoli sebe in razmišljanje o reševanju problemov.

Najpomembneje pri oblikovanju podjetniških idej je gotovo okolje, v katerem se posameznik nahaja, oziroma težnja k spremembi položaja, v katerem posameznik trenutno je. Gre lahko za zaposlenega v nekem podjetju, ki želi na samostojno pot, za brezposelno osebo, ki želi s samozaposlitvijo poskrbeti za izboljšanje svojega trenutnega položaja, ali pa za mladega človeka, ki vidi svojo priložnost v unovčitvi pridobljenega znanja z ustanovitvijo lastnega podjetja.

Tako se lahko ideje oblikujejo skozi:

delovni proces, kjer posameznik, zaposlen pri določenem podjetju, opazi tržno nišo za plasma drugačnega produkta,
ukvarjanje s hobiji, kjer posameznik skozi pogosto večletno ukvarjanje s hobiji spozna, da bi lahko oblikoval produkt, ki bi bil tržno zanimiv,
raziskovanje, kjer posameznik najde aplikacijo raziskovalnih rezultatov, a jih v obstoječem okolju ne more razviti,
izkoriščanje pridobljenega znanja tako mlade kot brezposelne osebe, ki v znanju, pridobljenem skozi izobraževalni ali delovni proces, vidi možnost oblikovanja tržno zanimivega produkta, in
opazovanje družbenega in gospodarskega življenja, kjer posameznik zazna določeno tržno nišo.

Postopek vključitve podjetniške ideje

Nosilec podjetniške ideje lahko ali preko spletne strani ali osebno preveri postopke za sprejem v program predinkubacije. Zaželeno je, da se pred prvim obiskom nosilec podjetniške ideje seznani z možnostmi programa predinkubacije kot tudi inkubacije, ki jo najde na naših spletnih straneh.

Ob uvodnem sestanku predstavnik inkubatorja natančneje predstavi programe inkubatorja, prednosti vključitve v inkubator za podjetje, storitve za vključena podjetja in pričakovanja inkubatorja do vključenih podjetij.

Nosilec podjetniške ideje lahko sam ali pa skupaj s predstavnikom inkubatorja na uvodnem sestanku izpolni vlogo za inkubacijo podjetniške ideje, ki se nahaja spodaj. Na podlagi vloge in dogovora med nosilcem podjetniške ideje in predstavnikom inkubatorja se določi tudi odgovorna oseba, ki bo skrbela za izvajanje predinkubacijskih aktivnosti.

Odgovorna oseba, ki je zadolžena za izvajanje predinkubacijskih aktivnosti, pregleda vlogo za inkubacijo podjetniške ideje in pripravi načrt izvajanja predinkubacijskih aktivnosti z obsegom aktivnosti in časovnim okvirjem predinkubacijske faze. Na podlagi tega načrta se analizira doseganje zastavljenih ciljev. Odgovorna oseba lahko posamezno poslovno idejo oceni tudi kot neprimerno za vključitev v program predinkubacije, v kolikor ugotovi, da je podjetniška ideja neuresničljiva ali da temelji na dejavnostih, ki so izključujoče (navedeno v prilogi temu dokumentu). Načrt se pripravi najkasneje v petih delovnih dnevih po opravljenem sestanku med odgovorno osebo in nosilcem ideje ter vloženi vlogi.

Komisija za sprejem mora v roku petih delovnih dni oddati mnenje o ustreznosti vključitve podjetniške ideje v program predinkubacije. V kolikor je mnenje pozitivno, direktor oziroma vodja enote in nosilec podjetniške ideje podpišeta pogodbo o vključitvi podjetniške ideje v inkubator, katere sestavni del je načrt izvajanja predinkubacijskih aktivnosti.

Priloga: