Po ugodnih cenah najema oddajamo v najem pisarniške in proizvodne poslovne prostore.

Podjetniški inkubator Rogaška Slatina razpolaga s 5 proizvodnimi prostori in 10 pisarniškimi prostori, ki so na voljo inkubiranim podjetjem.

PISARNIŠKI PROSTORI

Velikost: 22,45 m2

Status: zasedeno

Velikost: 29,60 m2

Status: zasedeno

Velikost: 28,15 m2

Status: zasedeno

Velikost: 18,10 m2

Status: zasedeno

Velikost: 28,10 m2

Status: zasedeno

Velikost: 46,00 m2

Status: zasedeno

Velikost: 46,90 m2

Status: prosto

Velikost: 37,35 m2

Status: zasedeno

Velikost: 32,95 m2

Status: zasedeno

Velikost: 20,15 m2

Status: zasedeno

Želim pisarno

PROIZ. – SKLAD. PROSTORI

Velikost: 82,30 m2

Status: zasedeno

Velikost: 58,05 m2

Status: zasedeno

Velikost: 58,65 m2

Delovno mesto 1: prosto

Delovno mesto 2: prosto

Delovno mesto 3: prosto

Delovno mesto 4: zasedeno

Velikost: 101,50 m2

Status: prosto

Velikost: 81,40 m2

Status: prosto

Želim pisarno

KONFERENČNI PROSTORI

Velikost: 80,70 m2Želim najeti konferenčni prostor