Inkubacija

Inkubacija je proces, skozi katerega inkubator nudi inkubiranim podjetje vse, kar potrebujejo za uspeh v prvih letih poslovanja. Inkubacija se izvaja za že ustanovljena podjetja, ki so praviloma bila ustanovljena do enega leta (vendar ne več kot 36 mesecev) pred vključitvijo v inkubator. Namen inkubacije oziroma inkubacijske faze je razvoj podjetniške priložnosti z izpolnitvijo in realizacijo poslovnega načrta ali njegovo nadgradnjo, oblikovanje celotnega podjetniškega tima ter povezovanje s prvimi odjemalci ali strateškimi ter finančnimi partnerji. Cilj inkubacije je olajšanje prvih korakov novega gospodarskega subjekta, njegov uspešen prodor na trg ter zaključek inkubacijske faze in vključitev v druga okolja, običajno v tehnološke parke ali poslovno-industrijske cone, ki zagotavljajo pogoje za hitro rastoča podjetja. Posamezno podjetje naj bi bilo v inkubacijski fazi od enega do petih let oziroma do največ petega leta od ustanovitve podjetja.

Grafični prikaz procesa inkubacije:


Storitve za inkubirana podjetja:

Ugodnejša najemnina
Podjetjem je omogočen najem prostorov po nižji ceni, kot je tržna cena; cena najema je določena s sklepi občinskih organov in znaša 6,00 €/m2 za poslovne prostore in 3,00 €/m2 za proizvodne prostore. Višina najemnine raste progresivno skladno s starostjo podjetja, ko v petem letu od ustanovitve podjetja doseže polno tržno ceno.

  Obdobje*

  % tržne cene   Višina najemnine za

  pisarniške prostore €/m2

  Višina najemnine za

  proizvodnje prostore €/m2

  1. leto   20%   1,20   0,60
  2. leto   40%   2,40   1,20
  3. leto   60%   3,60   1,80
  4. leto   80%   4,80   2,40
  5. leto   100%   6,00   3,00

 

 

 

 

 

 

* obdobje ne predstavlja obdobje vključenosti, ampak obdobje od ustanovitve podjetja dalje (prvo leto torej pomeni, da bo podjetje v prvih mesecih do prvega leta po ustanovitvi plačevalo 20 % tržne cene, čeprav bo vključeno na primer le pet mesecev in bo v šestem, ko bo že starejše od enega leta, plačevalo 40 % tržne cene.

Podjetja bodo od vključitve plačevala tudi obratovalne stroške po za to primernem ključu.

Možnost koriščenja skupnih konferenčnih prostorov
Podjetja imajo na voljo koriščenje konferenčne sobe. Določeno število ur koriščenja je za inkubirana podjetja brezplačno, vsaka nadaljnja ura pa se plača po ceniku inkubatorja.

Informacijsko komunikacijska tehnologija
Vse pisarne so opremljene z informacijskimi in komunikacijskimi vodi, ki so na razpolago podjetjem.

Administrativne storitve:
• – organizira skupno tajništvo in sprejemni prostor (skupno tajništvo in sprejemni prostor je namenjen vsem inkubiranim podjetjem in vključuje sprejem pošte, možnost faksiranja, fotokopiranja, vodenje tajniških poslov za zainteresirana inkubirana podjetja, telefonska centrala in ostalo),
• – organizira računovodske storitve za inkubirana podjetja

Svetovalne storitve:
• e-VEM storitve (v sodelovanju z RA Sotla),
• voucherske storitve (v sodelovanju z Javno agencijo Spirit),
• podjetniško in poslovno svetovanje,
• finančno in davčno svetovanje,
• pravno svetovanje,
• kadrovsko svetovanje,
• marketinško svetovanje,
• pomoč pri pripravi vlog za (so)financiranje dejavnosti inkubiranih podjetij,
• pomoč pri iskanju poslovnih partnerjev za inkubirana podjetja – matchmaking,
• pomoč pri financiranju (povezovanju s finančnimi institucijami oz. bankami in skladi ipd.),
• organizacija delavnic, srečanj, predstavitev, seminarjev.