2403, 2022

EU- SEZNAM AKTUALNIH EVROPSKIH IN DRUGIH RAZPISOV 22.3.2022

  SEZNAM AKTUALNIH EVROPSKIH IN DRUGIH RAZPISOV  (22. 3. 2022) Več o aktualnih evropskih razpisih za mesec marec je zbrano v priloženi datoteki! Aktualni evropski razpisi 22_marec_2022

2403, 2022

Slovenija- AKTUALNI in NAJAVLJENI RAZPISI 22.3.2022

   AKTUALNI in NAJAVLJENI RAZPISI  ter javni pozivi in ponudbe (22. 3. 2022) Več o aktualnih slovenskih razpisih za mesec marec je zbrano v priloženi datoteki! Aktualni slovenski razpisi_22_marec_2022

1603, 2022

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO GOSTINSKEGA OBRATA V PODNAJEM

   Datum: 16. 03. 2022   Mrežni podjetniški inkubator VRELEC d.o.o., Prvomajska 35, Rogaška Slatina (v nadaljevanju upravljavec) na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. [...]

1711, 2021

Slovenija- AKTUALNI in NAJAVLJENI RAZPISI 16. 11. 2021

Ministrstvo za okolje in prostor   Naziv razpisa:    Javni razpis za brezplačno uporabo prostorov Okoljskega centra Status: aktiven Datum objave: 12. 11. 2021 Rok prijave: 1. 12. 2021 do 12.00 Vir objave: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-brezplacno-uporabo-prostorov-okoljskega-centra/ Razpisnik: [...]

1711, 2021

Evropska komisija – Obzorje Evropa

Evropska komisija - Obzorje Evropa: Razpis za dodelitev sredstev ERC za utrditev samostojne raziskovalne poti 2022 Razpisnik Evropska komisija Datum objave 24. 10. 2021 Rok za oddajo 17. 3. 2022 Namen in cilj razpisa (na [...]

1711, 2021

ERASMUS+

ERASMUS+: Virtualne izmenjave na področju visokošolskega izobraževanja in mladine z zahodnim Balkanom in tretjimi državami Razpisnik EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo Datum objave 15.11.2021 Rok za oddajo 22.2.2022 Namen in cilj [...]