Predinkubacija

Predinkubacija je program oziroma proces, ki se izvaja v institucijah inovativnega in podpornega podjetniškega okolja za podjetništvo in je namenjena aktivnostim svetovanja in ostalih podpornih storitev za nosilce podjetniških idej do ustanovitve podjetja. Ta faza je izjemnega pomena za vsakega bodočega podjetnika, saj je skozi to fazo potrebno z vsakim posameznikom opraviti individualna svetovanja ter skupaj z njim oblikovati, ne samo poslovni načrt kot enega izmed osnovnih strateških dokumentov, ampak predvsem celotno poslovanje podjetja v začetnih fazah razvoja podjetja.

Grafični prikaz procesa predinkubacije


Predinkubacijske aktivnosti
Predinkubacijske aktivnosti, ki se izvajajo v Mrežnem podjetniškem inkubatorju Vrelec, so naslednje:

• svetovanje,
• pomoč pri pripravi poslovnega načrta,
• usposabljanje in izobraževanje,
• mentorstvo.

Svetovanje:
Nosilcu podjetniške ideje se nudi individualno osnovno svetovanje glede naslednjih področij:

podjetniško svetovanje (osnove podjetništva, pasti in priložnosti samostojne poslovne poti, razlike med različnimi oblikami gospodarskih družb…),
računovodske in finančne zadeve (osnovni pojmi v računovodstvu, kaj so stroški in prihodki podjetja, amortizacija…),
davki in prispevki (osnove davka na dodano vrednost, prispevki samostojnih podjetnikov, prispevki za plače zaposlenim osebam, dohodnina in davek na dobiček),
trženje (osnove trženja, različne oblike trženjskih pristopov…).
Priprava poslovnega načrta:
Poslovni načrt je pripomoček za načrtovanje in kontrolo uresničevanja podjetniške ideje. V njem so predvideni poslovni cilji, dolgoročne aktivnosti, rezultati, tveganja, konkurenca, trženje in ostalo, kar zmanjšuje poslovno tveganje ter povečuje možnosti izkoriščanja poslovne ideje. Gre za temeljni dokument, ki je najprej namenjen podjetniku in šele nato ostalim institucijam, kot so inkubatorji ter morebitni sofinancerji poslovne dejavnosti, na primer banke, strateški partnerji, vlagatelji in podobno. Poslovni načrt ne sme biti predolg in po navadi ne obsega več kot 30 strani.

Usposabljanje in izobraževanje:
Usposabljanja in izobraževanja se izvajajo za skupine in so namenjena osnovni seznanitvi nosilcev podjetniških idej na istih področjih kot pri svetovalnih storitvah, vendar so splošnejša in niso namenjena svetovanjem posameznikom.

Mentorstvo:
Oblikovana je skupina mentorjev, ki jo sestavljali strokovnjaki iz različnih področij. Ti mentorji bodo potencialnim podjetnikom pomagali pri ustanavljanju njihovega podjetja, jim svetovali in jih izobraževali. V začetnem obdobju namen mentorstva ni sofinanciranje dejavnosti podjetja, vendar pa želimo, da bi se v naslednjih letih oblikovala skupina mentorjev, ki bo prevzela podporno vlogo tudi s storitvami sofinanciranja dejavnosti podjetij z različnimi načini vstopanja z lastniškimi ali dolžniškimi oblikami takšnega sofinanciranja.