V Rogaški Slatini so na voljo po ugodni ceni popolnoma opremljeni
novi pisarniški prostori.

Mrežni podjetniški inkubator Vrelec d.o.o., Prvomajska 35, Rogaška Slatina kot upravljalec Poslovnega centra Vrelec, Celjska cesta 30, Rogaška Slatina objavlja na podlagi 57. in 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti javno povabilo k posredovanju vlog  za podnajem pisarniških prostorov v Poslovnem centru Vrelec, Celjska cesta 30, Rogaška Slatina.

Zainteresirani podjetniki morajo  ob predložitvi vlog izpolnjevati naslednje pogoje:

  • Biti zavezanec za DDV

  • Priložiti izpolnjen vprašalnik iz spletne strani : https://www.inkubator-rs.si/vkljucitev-v-inkubator/imam-mlado-podjetje/

  • Priložiti življenjepis zakonitega zastopnika in lastnika podjetja

  • Podjetje ne sme biti vpisano v register subjektov dalj kot 48 mesecev

  • Priložiti potrdilo FURS o poravnanih obveznostih, ki ni starejše kot 7 dni

Vse zainteresirane bomo povabili na informativni razgovor, kjer bomo predstavili ostale pogoje za vključitev (varščina, cenik, priprava poslovnega načrta itd.)

Vaše vloge nam posredujete za e-naslov: info@inkubator-rs.si z navedbo zadeve: VLOGA VRELEC 2. Na navedeni naslov nam lahko posredujete tudi dodatna vprašanja.

Javno povabilo velja do zasedbe pisarniških prostorov.

SEZNAM PISARNIŠKIH PROSTOROV

PRITLIČJE

Velikost: 10,54 m2

Status: zasedeno

Velikost: 10,54 m2

Status: prosto

Velikost: 21,08 m2

Status: zasedeno

Velikost: 21,07 m2

Status: prosto

Velikost: 21,28 m2

Status: prosto

Velikost: 74,68 m2

Status: zasedeno

Želim pisarno

NADSTROPJE 1.

Velikost: 13,35 m2

Status: prosto

Velikost: 19,24 m2

Status: zasedeno

Velikost: 16,13 m2

Status: zasedeno

Velikost: 16,12 m2

Status: prosto

Velikost: 16,12 m2

Status: prosto

Velikost: 16,12 m2

Status: zasedeno

Velikost: 18,98 m2

Status: zasedeno

Velikost: 18,98 m2

Status: prosto

Velikost: 12,85 m2

Status: zasedeno

Velikost: 19,50 m2

Status: zasedeno

Velikost: 19,24 m2

Status: zasedeno

Želim pisarno

NADSTROPJE 2.

Velikost: 13,35 m2

Status: prosto

Velikost: 19,24 m2

Status: zasedeno

Velikost: 16,12 m2

Status: prosto

Velikost: 16,12 m2

Status: prosto

Velikost: 16,12 m2

Status: prosto

Velikost: 16,12 m2

Status: prosto

Velikost: 18,98 m2

Status: zasedeno

Velikost: 18,98 m2

Status: zasedeno

Velikost: 12,85 m2

Status: prosto

Velikost: 12,85 m2

Status: zasedeno

Velikost: 18,98 m2

Status: prosto

Velikost: 19,24 m2

Status: zasedeno

Velikost: 19,24 m2

Status: zasedeno

Velikost: 19,50 m2

Status: zasedeno

Želim pisarno