Nekategorizirano

/Nekategorizirano

Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja 2023

Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja za leto 2023 v okvirni višini 39.200,00 EUR. Javni razpis za vse ukrepe je odprt do 14. aprila 2023. Za pravočasne vloge se štejejo vse vloge, ki bodo prispele v vložišče Občine Rogaška Slatina [...]

By | marec 31st, 2023|Nekategorizirano|Komentarji so izklopljeni za Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja 2023

Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v letu 2023

Na razpisu lahko sodelujejo nevladne, neprofitne organizacije, združenja in zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: - imajo sedež ali podružnico v Občini Rogaška Slatina oziroma ne glede na sedež, če je program dejavnosti zastavljen tako, da se izvaja tudi za občane Občine Rogaška Slatina, - imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo v skladu z [...]

By | marec 15th, 2023|Nekategorizirano|Komentarji so izklopljeni za Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v letu 2023

Čistilna akcija Rogaška Slatina 2023

Kot že vrsto let v občini Rogaška Slatina tudi letos organiziramo čistilno akcijo. Ker je skrb za okolje stalnica naših skupnih prizadevanj tudi letos načrtujemo: ČISTILNO AKCIJO - ROGAŠKA SLATINA 2023, v soboto, 1. aprila 2023, ob 9. uri  V čistilni akciji bodo sodelovale vse tri krajevne skupnosti, vasi, naselja in ulice v občini. Zbirna [...]

By | marec 13th, 2023|Nekategorizirano|Komentarji so izklopljeni za Čistilna akcija Rogaška Slatina 2023

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje programov na področju turizma 2023

RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA v Občini Rogaška Slatina za leto 2023 Občina Rogaška Slatina objavlja razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Rogaška Slatina za leto 2023. Skupni znesek razpisanih sredstev je 3.000 €. Vloge za prijavo na razpis so [...]

By | marec 10th, 2023|Nekategorizirano|Komentarji so izklopljeni za Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje programov na področju turizma 2023

SPOROČILO ZA JAVNOST – Jutri možna oddaja vlog za pomoč zaradi visokih povišanj cen energentov v 2023

SPOROČILO ZA JAVNOST Ljubljana, 20. februar 2023 Jutri možna oddaja vlog za pomoč zaradi visokih povišanj cen energentov v 2023 Z 21. februarjem 2023 bodo upravičenci lahko oddali elektronsko vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev zaradi visokih povišanj cen energentov v 2023 v skladu z Zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. Spletna aplikacija [...]

By | februar 22nd, 2023|Nekategorizirano|Komentarji so izklopljeni za SPOROČILO ZA JAVNOST – Jutri možna oddaja vlog za pomoč zaradi visokih povišanj cen energentov v 2023

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI ŠMARJE PRI JELŠAH V LETU 2023

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI ŠMARJE PRI JELŠAH V LETU 2023 Naložbe v kmetijska gospodarstva v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo Pomoč za plačilo zavarovalnih premij Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – dopolnilne [...]

By | februar 17th, 2023|Nekategorizirano|Komentarji so izklopljeni za JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI ŠMARJE PRI JELŠAH V LETU 2023

JAVNA RAZGRNITEV LOKACIJSKE PREVERITVE ZA PARCELE, ŠTEVILKA 447/1 IN 447/2, K.O. KRISTAN VRH

Občina Šmarje pri Jelšah obvešča javnost o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve (za parcele številka 447/1 in 447/2,  k.o. Kristan Vrh). Investitor želi s postopkom lokacijske preveritve določiti obseg stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi. Gradivo je javno razgrnjeno od 31. 1. 2023 do 15. 2. 2023  v prostorih Občine Šmarje pri Jelšah in [...]

By | februar 7th, 2023|Nekategorizirano|Komentarji so izklopljeni za JAVNA RAZGRNITEV LOKACIJSKE PREVERITVE ZA PARCELE, ŠTEVILKA 447/1 IN 447/2, K.O. KRISTAN VRH

Javno naročilo: Doživetja grajskega razgleda – grad Podčetrtek

Občina Podčetrtek je na Portalu javnih naročil dne 02. 02. 2023 objavila obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti. Predmet javnega naročila: DOŽIVETJA GRAJSKEGA RAZGLEDA – GRAD PODČETRTEK Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do 27. 02. 2023 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo [...]

By | februar 7th, 2023|Nekategorizirano|Komentarji so izklopljeni za Javno naročilo: Doživetja grajskega razgleda – grad Podčetrtek

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2023

Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2023(Uradni list RS, št. 142/2022) ter 6. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 52/2003), Občina Podčetrtek objavlja javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2023. Rok za prijavo na razpis je do vključno [...]

By | februar 7th, 2023|Nekategorizirano|Komentarji so izklopljeni za Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2023

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v letu 2023

Občina Rogaška Slatina objavlja javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v letu 2023. Rok za prijavo je 6. marec 2023. Odpiranje vlog bo 9. marca 2023. Javni razpis je objavljen dne 3. 2. 2023. Vse podrobnosti v zvezi z javnim razpisom so podane v razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija je od 3. [...]

By | februar 7th, 2023|Nekategorizirano|Komentarji so izklopljeni za Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v letu 2023
Accessibility