Javno povabilo k vpisu v evidenco zunanjih izvajalcev – svetovalnih podjetij za področje prenosa lastništva

Namen povabila je oblikovanje evidence zunanjih izvajalcev - svetovalnih podjetij s kompetentnimi strokovnjaki za podporo podjetjem pri prenosu lastništva. Cilj povabila je objava javnega seznama ustrezno usposobljenih zunanjih izvajalcev na področju prenosa lastništva ter podpora podjetjem -  prijaviteljem pri izbiri primernega zunanjega izvajalca z namenom uveljavljanja povračil stroškov izvedenih storitev na podlagi objavljenega javnega poziva (vavčerja za [...]