Aktualni razpisi

/Aktualni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v letu 2023

Na razpisu lahko sodelujejo nevladne, neprofitne organizacije, združenja in zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: - imajo sedež ali podružnico v Občini Rogaška Slatina oziroma ne glede na sedež, če je program dejavnosti zastavljen tako, da se izvaja tudi za občane Občine Rogaška Slatina, - imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo v skladu z [...]

By | marec 15th, 2023|Aktualni razpisi|Komentarji so izklopljeni za Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v letu 2023

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje programov na področju turizma 2023

RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA v Občini Rogaška Slatina za leto 2023 Občina Rogaška Slatina objavlja razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Rogaška Slatina za leto 2023. Skupni znesek razpisanih sredstev je 3.000 €. Vloge za prijavo na razpis so [...]

By | marec 10th, 2023|Aktualni razpisi|Komentarji so izklopljeni za Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje programov na področju turizma 2023

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI ŠMARJE PRI JELŠAH V LETU 2023

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI ŠMARJE PRI JELŠAH V LETU 2023 Naložbe v kmetijska gospodarstva v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo Pomoč za plačilo zavarovalnih premij Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – dopolnilne [...]

By | februar 17th, 2023|Aktualni razpisi|Komentarji so izklopljeni za JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI ŠMARJE PRI JELŠAH V LETU 2023

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Podčetrtek v letu 2023

Na podlagi Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 90/2013) Občina Podčetrtek objavlja javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Podčetrtek v letu 2023 Predmet razpisa je subvencioniranje nakupa in postavitve malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) za objekte v velikosti do [...]

By | februar 7th, 2023|Aktualni razpisi|Komentarji so izklopljeni za Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Podčetrtek v letu 2023

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Rogaška Slatina v letu 2023

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav za stanovanjske objekte s stalno prijavljenimi občani (v nadaljevanju MKČN) na območju Občine Rogaška Slatina. Sofinancira se izključno zamenjava obstoječih neustreznih grezničnih sistemov, na območjih, kjer ni mogoča priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja. Seznam območij, na katerih [...]

By | februar 7th, 2023|Aktualni razpisi|Komentarji so izklopljeni za Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Rogaška Slatina v letu 2023

Javni razpis za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina za leto 2023

Občina Rogaška Slatina objavlja razpis po pravilu »de minimis« za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina za leto 2023. Višina razpisanih sredstev, predvidenih  v veljavnem proračunu Občine Rogaška Slatina znaša 30.600 EUR.   Rok za prijavo je odprt od datuma objave razpisa do porabe namenskih sredstev oziroma najkasneje [...]

By | februar 7th, 2023|Aktualni razpisi|Komentarji so izklopljeni za Javni razpis za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina za leto 2023

Javni poziv za Vavčer za pridobitev certifikatov/2

Namen in cilj javnega poziva: Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k pridobitvi certifikatov oziroma pridobitvi novih sistemov vodenja, proizvodov, procesov, storitev in vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja, proizvodov, procesov in storitev, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge, dvig kakovosti poslovanja [...]

By | oktober 11th, 2022|Aktualni razpisi|Komentarji so izklopljeni za Javni poziv za Vavčer za pridobitev certifikatov/2

Javni razpis – Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025

Namen in cilji javnega razpisa: Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oz. povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in [...]

By | september 1st, 2022|Aktualni razpisi|Komentarji so izklopljeni za Javni razpis – Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025

REACT EU – Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost/2

Namen in cilj javnega poziva: Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje. Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za sistemski varnostni pregled in/ali vdorni (penetracijski) test. Rok: Javni [...]

By | avgust 31st, 2022|Aktualni razpisi|Komentarji so izklopljeni za REACT EU – Javni poziv za Vavčer za kibernetsko varnost/2

REACT EU – Javni poziv za Vavčer za digitalni marketing

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje. Ciljne skupine/upravičenci: Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična [...]

By | avgust 30th, 2022|Aktualni razpisi|Komentarji so izklopljeni za REACT EU – Javni poziv za Vavčer za digitalni marketing
Accessibility