Aktualni razpisi

/Aktualni razpisi

ESG pripomoček

  Slovenski podjetniški sklad je za start-up in scale-up podjetja ter druga inovativna mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) razvil t.i. »ESG pripomoček« – napredno spletno orodje za samooceno trajnostne usmerjenosti. ESG pripomoček podjetjem omogoča, da ocenijo svojo trajnostno naravnanost in prepoznajo morebitna okoljska, družbena in upravljavska tveganja svojega poslovanja. "ESG pripomoček" najdete tukaj› [...]

By | junij 16th, 2023|Aktualni razpisi|Komentarji so izklopljeni za ESG pripomoček

Razpis za direktorja (m/ž) Mrežnega podjetniškega inkubatorja Vrelec, d.o.o.

Na podlagi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo MPI Vrelec d.o.o., Občina Rogaška Slatina kot edini družbenik, objavlja javni razpis za DIREKTORJA  (m/ž) Mrežnega podjetniškega inkubatorja Vrelec, d.o.o. V besedilu  uporabljeni izrazi, zapisani  v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in za moške. Kandidat mora poleg splošnih pogojev, predpisanih z [...]

By | junij 16th, 2023|Aktualni razpisi|Komentarji so izklopljeni za Razpis za direktorja (m/ž) Mrežnega podjetniškega inkubatorja Vrelec, d.o.o.

NOV RAZPIS ZA MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA NA OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČJIH

Ljubljana, 22. 5. 2023 - Minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek in direktor Slovenskega regionalno razvojnega sklada Matjaž Ribaš sta na tiskovni konferenci predstavila razpis, namenjen spodbujanju začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih. Preko razpisa bo malim in srednje velikim podjetjem na voljo 8,3 milijona evrov nepovratnih (iz Načrta za okrevanja in [...]

By | maj 25th, 2023|Aktualni razpisi|Komentarji so izklopljeni za NOV RAZPIS ZA MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA NA OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČJIH

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA V OBČINI KOZJE V LETU 2023

Sredstva se bodo dodeljevala za naslednje namene: 1. Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest 2. Sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov 3. Sofinanciranje promocije izdelkov in storitev.   Javni razpis se zaključi 30. 10. 2023. Vloge se bodo sprejemale najkasneje do 30. 10. 2023. Vse vloge, ki bodo posredovane po tem roku, se bodo s sklepom [...]

By | april 11th, 2023|Aktualni razpisi|Komentarji so izklopljeni za JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA V OBČINI KOZJE V LETU 2023

RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec za leto 2023

Sredstva za pospeševanje zaposlovanja, v obliki nepovratne finančne pomoči (subvencije), so namenjena za delno kritje stroškov dela za samozaposlitev in zaposlitev brezposelnih oseb. Za sredstva lahko zaprosijo: – majhne družbe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem dejavnosti v občini Rogatec, – fizične osebe, kadar gre za namene samozaposlovanja, pod pogojem, da imajo stalno prebivališče v [...]

By | april 3rd, 2023|Aktualni razpisi|Komentarji so izklopljeni za RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec za leto 2023

Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih dejavnosti v letu 2023

Na podlagi 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08 in 49/09), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 52/2003), Občina Podčetrtek objavlja javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih dejavnosti v letu 2023 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje [...]

By | marec 27th, 2023|Aktualni razpisi|Komentarji so izklopljeni za Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih dejavnosti v letu 2023

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Podčetrtek v letu 2023

Na podlagi Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 90/2013) Občina Podčetrtek objavlja javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Podčetrtek v letu 2023 Predmet razpisa je subvencioniranje nakupa in postavitve malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) za objekte v velikosti do [...]

By | februar 7th, 2023|Aktualni razpisi|Komentarji so izklopljeni za Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Podčetrtek v letu 2023

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Rogaška Slatina v letu 2023

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav za stanovanjske objekte s stalno prijavljenimi občani (v nadaljevanju MKČN) na območju Občine Rogaška Slatina. Sofinancira se izključno zamenjava obstoječih neustreznih grezničnih sistemov, na območjih, kjer ni mogoča priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja. Seznam območij, na katerih [...]

By | februar 7th, 2023|Aktualni razpisi|Komentarji so izklopljeni za Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Rogaška Slatina v letu 2023

Javni razpis za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina za leto 2023

Občina Rogaška Slatina objavlja razpis po pravilu »de minimis« za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina za leto 2023. Višina razpisanih sredstev, predvidenih  v veljavnem proračunu Občine Rogaška Slatina znaša 30.600 EUR.   Rok za prijavo je odprt od datuma objave razpisa do porabe namenskih sredstev oziroma najkasneje [...]

By | februar 7th, 2023|Aktualni razpisi|Komentarji so izklopljeni za Javni razpis za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina za leto 2023

Javni razpis – Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025

Namen in cilji javnega razpisa: Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oz. povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in [...]

By | september 1st, 2022|Aktualni razpisi|Komentarji so izklopljeni za Javni razpis – Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025
Accessibility