VABILO

 

SPOT svetovanje Savinjska vabimo na brezplačno usposabljanje na temo

»Napotki pred izdelavo davčnega obračuna 2023«,

 

ki bo v torek, 20. februar 2024, ob 13. uri v prostorih MPI Vrelec d.o.o.,

Prvomajska ulica 35, 3250 Rogaška Slatina (I. nadstropje – sejna soba).

Vsebina usposabljanja:

–        Pozdrav gostiteljev in predstavitev projekta SPOT za leto 2023-2025

Pomen SRS in PRS pri izdelavi »davčne bilance«

Verodostojna knjigovodska listina, inventure, zaloge, vpliv pravilnega evidentiranja prejetih subvencij na IPI, kdaj sprememba velikosti podjetja.

–        Davčno priznani odhodki

Rezervacije, popravek, odpis terjatev, reprezentanca, amortizacija.

–        Davčne olajšave

Pogoji za uveljavljanje, pomen vrstnega reda uveljavljanja le teh, omejitve, »vračilo« le teh, pogoste napake…

–        Davčna izguba

Vpliv »INTERVENTNI UKREPI-POPLAVE AVGUST 2023« na davčno osnovo 2023

Subvencije, donacije.

–        O obdavčitvi normirancev v letu 2023

Vprašanja in odgovori

 

Usposabljanje organizira Razvojna agencija Sotla, SPOT svetovanje Savinjska. Namenjeno je mikro, malim in srednje velikim podjetjem, trajalo bo do 16. ure.

Izvajalka: ga. Jana GALIČ, dipl. ekon., davčna svetovalka, dolgoletna vodja finančno računovodske službe, članica državne izpitne komisije za NPK kvalifikacije knjigovodja oz. računovodja, samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic, usposabljanj s področja računovodstva in davkov.

Udeležba na dogodku je brezplačna, obvezna je prijava na info@rasotla.si. Prijave zbiramo do srede,

14. februarja 2024, oziroma do zapolnitve mest.

Informacije: Razvojna agencija Sotla, SPOT Svetovanje Savinjska, Sabina Trupej, 041 724 110 ali na info@rasotla.si

Vabljeni, da se nam pridružite!