Vljudno vas vabimo, da se udeležite brezplačnega 50 urnega usposabljanja ABC podjetništva v sklopuprojekta »PODPORNO OKOLJE 2023-2025 – SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA«.

KOMU JE USPOSABLJANJE NAMENJENO?

Usposabljanje je namenjeno vsem podjetnikom začetnikom do 29 let in podjetnicam začetnicam terpotencialnim podjetnikom in podjetnicam, saj je namen opolnomočiti vse podjetnike začetnike s strokovnimivsebinami na začetku podjetniške poti s posebnim poudarkom na podjetnikih začetnikih starosti do 29 let inpodjetnicah začetnicah.

POSEBEJ ZA PODJETNIKE STAROSTI DO 29 LET in PODJETNICE

Javna agencija SPIRIT Slovenija bo v letu 2024 objavila finančne spodbude za najboljši poslovni model innjegovo predstavitev podjetnikov začetnikov do 29 let in podjetnic začetnic 2024. Na spodbude se bodo lahkoprijavili:

 • vsi podjetniki, ki so svoje podjetje ustanovili v letu 2023 in na Natečaju za finančne spodbude za najboljšiposlovni model leta 2023 za podjetnice začetnice še niso prejeli spodbude ter
 • podjetniki, ki nameravajo podjetje ustanoviti v letu 2024 do dneva oddaje vloge

za finančno spodbudo v letu 2024.

Za prijavo na pridobitev finančne spodbude je potrebno pridobiti potrdilo o

uspešno opravljenem usposabljanju ABC podjetništva v letu 2023 ali 2024.

Prijaviteljem, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega poziva, bo v okviru finančne spodbude ponujenaindividualna mentorska podpora za pripravo na končno predstavitev poslovnega modela. Vsi, ki bodo svojposlovni model uspešno predstavili, bodo nagrajeni s finančno spodbudo.

POTEK IN TRAJANJE USPOSABLJANJA:

Vsak modul bo trajal 10 šolskih ur, zajema pa tako predavanja in delo v skupinah, kot tudi delo doma, in sicer:

 • MODUL 1 bo izveden v enem terminu
 • ostali moduli (2-5) bodo izvedeni vsak v dveh dneh po 4 šolske ure, dodatni dve uri na modul pa stanamenjeni samostojnemu delu udeležencev.

VEČ O USPOSABLJANJU:

Predznanja, ki jih boste osvojili podrobneje na modulih, so zbrana v E-priročniku ABC Podjetništva (povezavana priročnik https://www.podjetniski- portal.si/uploads/gradiva/spot/eprirocnik_abc_podjetnistva_2.pdf.).

NAČIN IZVEDBE:

Kombinacija spletnega usposabljanja in usposabljanja v predavalnici, in sicer:

 • MODUL 1 bo potekal v prostorih OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4, 3000 Celje
 • ostali moduli bodo izvedeni preko

Oganizator si pridržuje pravico do spremembe urnika ali načina izvedbe.

VSEBINA IN TERMINI:

MODUL 1: izvedba v prostorih OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje Termin izvedbe: torek, 05.03.2024 od 8.00 do 14.30 ure

ZAČETEK PODJETNIŠKE POTI

 • vse o podjetništvu in podjetnikih v teoriji in praksi;
 • osebne lastnosti podjetnika, uspeh in neuspeh, tipične pasti,
 • podporne institucije,
 • postopek ustanovitve podjetja z   različnimi   pravnimi   oblikami   podjetij,

vzpostavitev prave delovne ekipe, podjetniška etika

MODUL 2: spletna izvedba, termini izvedbe:

–     torek, 12.03.2024 od 9.00 do 12.30 ure

–     sreda, 13.03.2024 od 9.00 do 12.30 ure

PREVERJANJE POSLOVNE IDEJE

 • viharjenje možganov (brainstorming), dizajnerski pristop (design thinking), kako inovativno nadgrajevati ideje,
 • vitek (lean) razvoj poslovnega modela, platno poslovnega modela (business model canvas) za pretvarjanjeideje v ekonomsko vrednost

MODUL 3: spletna izvedba, termini izvedbe:

–     torek, 19.03.2024 od 9.00 do 12.30 ure

–     sreda, 20.03.2024 od 9.00 do 12.30 ure

OSNOVE TRŽENJA

 • kako se določa cene – kako določimo lastno in prodajno ceno
 • predstavitev poteka prodaje ter trženjskih strategij potisni in povleci (push andpull), znamčenja (branding),gverilskega marketinga, trženja od ust do ust, odmevnega trženja, viralnega trženja in direktnegamarketinga,
 • predstavitev poslovne ideje (elevator pitch)

MODUL 4: spletna izvedba, termini izvedbe:

–     torek, 26.03.2024 od 9.00 do 12.30 ure

–     sreda, 27.03.2024 od 9.00 do 12.30 ure

DIGITALIZACIJA POSLOVANJA

 • uporaba brezplačnih/plačljivih spletnih orodij za trženje produktov, osnove Google Analytics, spletnotrženje produktov

MODUL 5: spletna izvedba, termini izvedbe:

–     četrtek, 11.04.2024 od 9.00 do 12.30 ure

–     petek, 12.04.2024 od 9.00 do 12.30 ure

PRAVNO FORMALNI VIDIKI DELOVANJA PODJETJA

 • finančno poslovanje: izdaja računov, knjiženje, obveznosti do države (davki, DDV, prispevki), letnaporočila,
 • krovna zakonodaja, ki jo mora poznati vsak podjetnik,
 • osnove računovodstva,
 • informacije o načinu priprave vloge za natečaj

 Vsebine modulov se lahko dopolnijo na osnovi navodila Javne agencije SPIRIT. V posameznih modulih bodosodelovale tudi podjetnice in podjetniki, ki bodo udeležencem predstavili svoje podjetniške poti s poudarkomna vsebini posameznega modula.

POGOJI UDELEŽBE

Udeležba na usposabljanju je brezplačna za vse udeležence. Prijava je možna na vse module ali le naposamezen modul. Število udeležencev v skupini je omejeno.

PRIJAVE

zbiramo do petka, 23.02.2024 oziroma do zapolnitve prostih mest v skupini. Prijava za udeležboje OBVEZNA preko spletne povezave:

https://forms.gle/vDURkN9Yrs6euPVL8

Več informacij: SPOT svetovanje Savinjska, Martina Rečnik, tel. 031 315 400, e- naslov:martina.recnik@ozs.si.

Vljudno vabljeni!

SPOT svetovanje SAVINJSKA – OOZ Celje