POLOŽAJ ŽENSK IN OBETI V PRIHODNJE

Branka Aralica, MPI Vrelec Rogaška Slatina d.o.o., branka.aralica@siol.net


V poslovnem svetu se spreminjajo odnosi, načini poslovanja in s tem se spreminja tudi položaj žensk. Veliko govorimo o prazniku žensk, materinskem dnevu, veliko je govora o ženskah v poslovnem svetu, podjetništvu.

Kratka zgodovina žensk v poslu

Prve pisane dokumente o podjetnicah zasledimo že 1870 pr. n. št. v mestu Assur na severu Iraka. Ženske so že takrat imele pomembno vlogo pri trgovskih mrežah, ki so cvetele v regiji; torej že takrat poslovanje ni bilo izključno moška domena.

Mnogim neznana ženska Margaret Hardenbroeck je postala pomembna poslovna agentka v New Yorku v drugi polovici 17. stoletja. Njena dejavnost je bila upravljanje dolgov med Nizozemsko in kolonijami in tako je postala najbogatejša ženska v New Yorku.

Konec 19. stoletja rojeno Coco Chanel uvršča svet med najbolj vplivne ženske sveta. Zaslužna je za revolucijo ženskega modnega sveta: od modnih pokrival, male črne oblekice, brezčasnega parfuma Chanel No.5 in znana po svoji znameniti izjavi: »Ženska brez parfuma je ženska brez prihodnosti.«

Leta 1973 je bila na primer samo ena ženska direktorica podjetja Fortune 500, Katharine Graham. V tem času je bilo le 38% delovne sile v ZDA žensk. Leta 2019 se je to število povečalo na 46,2 %.

Zdaj, prvič doslej, ženske direktorice vodijo več kot 10% podjetja Fortune 500 – to je skupaj 53 žensk. Ta napredek je vsekakor dobra stvar, čeprav bi lahko trdili, da je 53 od 500 še vedno šokanten.

Kako pa v Sloveniji

Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do leta 2030 (v nadaljnjem besedilu: ReNPEMŽM 2030) je strateški dokument Vlade Republike Slovenije, ki v uvodu (v nadaljnjem besedilu: Vlada RS) določa cilje in ukrepe ter ključne nosilce politik za uresničevanje enakih možnosti žensk in moških na posameznih področjih življenja v Republiki Sloveniji za obdobje od 2021 do 2030.

V skladu z zakonsko določitvijo obveznih vsebin nacionalnega programa ReNPEMŽM 2030 določa cilje in ukrepe temeljnih politik enakih možnosti žensk in moških predvsem na naslednjih ključnih področjih družbenega življenja:

delovna razmerja, družinska razmerja, socialno varstvo: odpravljanje vrzeli med spoloma ter zagotavljanje enake ekonomske neodvisnosti žensk in moških;
izobraževanje: zmanjšanje neenakosti žensk in moških ter preseganje stereotipnih družbenih vlog;
zdravje: izboljšanje zdravja žensk in zmanjšanje neenakosti v zdravju med moškimi in ženskami;
nasilje nad ženskami: preprečevanje in boj proti vsem oblikam nasilja nad ženskami in dekleti;
mednarodna in nacionalna sodelovanja: usklajevanje ukrepov z mednarodnimi obveznostmi, izboljšanje politik enakih možnosti žensk in moških ter nacionalno usklajevanje.

Preberite celoten članek

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.