Kaj je umetna inteligenca?

 

Tanja Fric, dipl.ekon., Godigi d.o.o. Rogaška Slatina, tanja@godigi.si

Branka Aralica,univ.dipl.ekon.,MPI Vrelec d.o.o. Rogaška Slatina, branka.aralica@siol.net

 

 

Umetna inteligenca (UI) je veja računalniške znanosti, ki se ukvarja z razvojem sistemov, ki imajo sposobnost opravljanja nalog, ki običajno zahtevajo človeško inteligenco.

Namen UI je ustvariti računalniške programe in sisteme, ki lahko zaznavajo, razmišljajo, učijo, se odločajo in komunicirajo na način, podoben človeku.

 

Obstajajo različne oblike umetne inteligence, vključno s šibko umetno inteligenco (npr. specializirani algoritmi za določene naloge) in močno umetno inteligenco (npr. sistemi, ki imajo sposobnost splošnega učenja in reševanja različnih nalog). UI se lahko uporablja v številnih področjih, kot so avtomatizacija procesov, prepoznavanje vzorcev, napovedovanje, avtonomna vozila, jezikovno procesiranje, robotika in še več.

 

Umetna inteligenca temelji na različnih tehnikah, kot so strojno učenje, globoko učenje, naravno jezikovno procesiranje, logika, verjetnostni modeli in optimizacija. Cilj je ustvariti sisteme, ki lahko samodejno pridobivajo znanje iz podatkov, se prilagajajo okolju, rešujejo kompleksne probleme in se neprekinjeno izboljšujejo.

 

Kdaj se je začela razvijati umetna inteligenca?

Koncept umetne inteligence (UI) se je začel razvijati v 50. letih 20. stoletja. Takrat so se raziskovalci začeli ukvarjati z idejo, da bi računalniki lahko posnemali človeško inteligenco in izvajali naloge, ki zahtevajo razumevanje, učenje in odločanje.

 

Nato so v 80. in 90. letih prišle v ospredje tehnike strojnega učenja, ki so omogočile računalnikom, da se učijo iz podatkov in izboljšujejo svoje delovanje s časom. Te tehnike so se razvijale in nadgrajevale, kar je pripeljalo do vzpona ‘globokega učenja’ (deep learninga) in konkretnega napredka na področjih, kot so prepoznavanje slik, naravno jezikovni procesiranje, avtonomna vožnja in še več.

 

Razvoj umetne inteligence je še vedno dinamičen in nenehno napreduje. V zadnjih letih so se pojavili napredni jezikovni modeli, kot je Chat GPT, ki so pokazali izjemno sposobnost generiranja naravnega jezika. To je pripomoglo k širši uporabi umetne inteligence v različnih panogah in domenah, kar ima pomembne vplive na družbo, tehnologijo in gospodarstvo.

 

Primeri aktualne uporabe umetne inteligence!

 

 1. Virtualni pomočniki: Virtualni pomočniki, kot so Siri, Google Assistant, Alexa in Cortana, so zmožni prepoznavanja glasu in naravnega jezika ter izvajanja ukazov in odgovarjanja na vprašanja uporabnikov.

 

 1. Prevajanje jezika: Umetna inteligenca se uporablja za prevajanje jezika, kar omogoča hitro in natančno prevajanje med različnimi jeziki. Primer tega je Google Prevajalnik, ki uporablja globoke nevronske mreže za prevajanje besedil.

 

 1. Filtriranje neželenih vsebin: Umetna inteligenca se uporablja za filtriranje neželenih vsebin, kot so neprimerni komentarji, spam in sovražni govor, na platformah družbenih omrežij in spletnih straneh. To pomaga ustvariti varnejše in bolj prijetno spletno okolje.

 

 1. Samodejno označevanje slik: Umetna inteligenca se uporablja za samodejno označevanje slik, kar omogoča enostavno iskanje in organizacijo slikovnega gradiva. Na primer, aplikacija Google Photos samodejno prepozna ljudi, kraje in predmete na slikah.

 

 1. Priporočilni sistemi: Umetna inteligenca se uporablja za priporočanje izdelkov, filmov, glasbe in drugih vsebin na podlagi preteklih preferenc in vedenja uporabnika. Primer tega je Netflix, ki uporablja algoritme za priporočanje filmov in serij glede na pretekle ogledane vsebine.

 

 1. Prepoznavanje objektov v slikah: Umetna inteligenca se uporablja za prepoznavanje in razvrščanje objektov na slikah. To se lahko uporablja v varnostnih sistemih za prepoznavanje obrazov, v aplikacijah za razvrščanje fotografij in v avtonomnih vozilih za zaznavanje pešcev in drugih vozil.

 

 1. Robotika: Umetna inteligenca se uporablja v robotiki za avtonomno navigacijo, prepoznavanje objektov, manipulacijo s predmeti in sodelovanje z ljudmi. To se uporablja v industrijskih robotih, medicinskih robotih in robotskih asistentih.

 

Kaj je Chat GPT?

ChatGPT, znan tudi kot Generative Pre-trained Transformer, je brezplačni klepetalnik, ki ga je razvilo podjetje OpenAI iz San Francisca, ki se ukvarja z raziskavami na področju umetne inteligence, za katero želijo, da čim bolj koristi človeštvu. Prvič je bil predstavljen v maju 2020, javnosti pa je postal na voljo v novembru 2022.

 

Chat GPT deluje na podlagi umetne inteligence in je bil razvit za ustvarjanje besedil, ki izgledajo, kot da bi jih napisal človek. Ko vprašate klepetalnik vprašanje, bo podal odgovor, ki lahko vsebuje več stavkov ali odstavkov.

 

Ta klepetalnik predstavlja velik napredek na področju generiranja besedil z umetno inteligenco.

 

Od kod Chat GPT jemlje podatke?

Chat GPT je treniran na velikem obsegu besedil, ki izhajajo iz različnih virov na spletu. Ti viri vključujejo članke, knjige, spletno vsebino, forumsko diskusijo, objave na družbenih omrežjih in druge javno dostopne besedilne vire. Podatki, uporabljeni za usposabljanje Chat GPT, so bili zbrani na internetu.

 

Kako dolgo so razvijali Chat GPT

Prvi model v seriji GPT, imenovan GPT-1, je bil predstavljen leta 2018. Nato je sledil GPT-2, ki je bil predstavljen leta 2019 in je bil znatno večji in zmogljivejši od svojega predhodnika. GPT-2 je bil znan po svoji sposobnosti generiranja prepričljivih besedilnih vsebin.

 

Nadaljnje izboljšave in raziskave so privedle do razvoja GPT-3, ki je bil predstavljen leta 2020. GPT-3 je izjemno velik model, ki vsebuje 175 milijard parametrov in je predstavljal pomemben mejnik v zmogljivosti generativnih modelov.

 

Od takrat so se nadaljevala prizadevanja za nadaljnji razvoj in izboljšanje modelov GPT, vključno z različnimi posodobitvami. Časovni okvir razvoja in izboljšav ChatGPT je odvisen od specifičnih posodobitev in različic, ki so bile izdane v različnih časovnih obdobjih.

 

Pomembno je omeniti, da se razvoj modelov, kot je ChatGPT, nadaljuje tudi po njihovem prvem predstavitvenem datumu. Raziskovalci in inženirji na področju umetne inteligence ter podjetja, kot je OpenAI, nenehno izboljšujejo in nadgrajujejo modele na podlagi povratnih informacij in novih odkritij v tej hitro razvijajoči se panogi

 

ZANIMIVA DEJSTVA O CHAT GPT

 

 • Potem ko je bil lansiran v Novembru 2022, je Chat GPT v samo petih dneh presegel 1 milijon uporabnikov; za primerjavo, aplikacija Instagram je potrebovala 2,5 meseca za milijon uporabnikov, Netflix pa kar 3,5 leta.
 • Chat GPT je januarja 2023 dosegel 100 milijonov mesečno aktivnih uporabnikov in tako postal najhitreje rastoča aplikacija v zgodovini
 • Trenutno ima približno 200 milijonov mesečno aktivnih uporabnikov
 • Stran, na kateri je dosegljiv Chat GPT, je imela v aprilu 2023 1.8 milijarde obiskov
 • Obiskovalec na Chat GPT povprečno 8 minut in 32 sekund
 • Elon Musk je soustanovitelj podjetja OpenAi, ki je razvilo Chat GPT, vendar se je iz njega umaknil že leta 2018

 

A graph of blue and white bars Description automatically generated

A screenshot of a cell phone Description automatically generated

 

 

Kako deluje Chat GPT?

ChatGPT je napreden model umetne inteligence, ki deluje na podlagi t.i. ‘globokega učenja’ in je ‘treniran’ z ogromnimi količinami besedilnega gradiva, vključno s knjigami, spletnimi članki, forumi in drugimi viri informacij.

 

Ko prejme vhodno vprašanje ali izjavo, model uporablja kontekstualno razumevanje besedila, da bi ga čim bolje razumel. Nato model uporabi svoje globoko znanje in izkušnje, pridobljene med treningom, ter ustvari odgovor, ki je smiseln in relevanten glede na postavljeno vprašanje.

 

Pri generiranju odgovora ChatGPT uporablja tako bližnje kontekstualne besede in stavke kot tudi širše kontekstualne informacije, da bi ustvaril smiselne in koherentne odgovore. V procesu generiranja model preučuje različne možnosti in verjetnosti za naslednjo besedo ali stavek, da bi ustvaril najboljše možno nadaljevanje.

 

Pomembno je omeniti, da ChatGPT ne temelji na predhodno programiranih pravilih ali predpisanih odgovorih. Namesto tega model samodejno generira odgovore na podlagi znanja, ki ga je pridobil med treningom. To mu omogoča prilagajanje različnim temam, slogom pogovora in jezikovnim odtenkom.

 

Vendar pa je treba opozoriti, da ChatGPT ni popoln. Ker se model uči na podlagi besedilnih podatkov, ki odražajo raznolikost spletnega prostora, se lahko pojavijo neželeni učinki, kot so izmišljotine, neprimerno vedenje ali pristranskost. Zato je pomembno, da uporabljate ChatGPT previdno in da preverjate informacije, ki jih prejmete.

 

Kaj je globoko učenje?

Globoko učenje (angl. ‘deep learning’) je področje umetne inteligence, ki se osredotoča na algoritme in modele, ki simulirajo oz. posnemajo delovanje človeških možganov pri obdelavi informacij.

 

Ali obstajajo klepetalniki, podobni Chat GPT?

 

Obstaja več drugih klepetalnikov in platform, podobnih Chat GPT. Med pomembnejše spadajo_

 

Dialogflow: Dialogflow je platforma za razvoj klepetalnikov, ki jo ponuja Google. Omogoča razvijalcem, da ustvarijo konverzacijske agente, ki lahko prepoznajo in razumejo naravni jezik ter odgovarjajo na vprašanja uporabnikov. Podpira integracijo z različnimi kanali, kot so spletna mesta, mobilne aplikacije in pametni zvočniki.

 

Watson Assistant: Watson Assistant je klepetalnik, ki ga ponuja IBM. Ta platforma omogoča razvijalcem, da ustvarijo naravno jezikovne interakcije med uporabniki in sistemi. Watson Assistant uporablja tehnologije umetne inteligence, kot so strojno učenje in obdelava naravnega jezika, za razumevanje in odgovarjanje na vprašanja.

 

Amazon Lex: Amazon Lex je storitev umetne inteligence, ki jo ponuja Amazon Web Services. Omogoča razvijalcem, da ustvarijo klepetalnike z glasovnim in besedilnim vmesnikom. Uporablja enake napredne tehnologije obdelave naravnega jezika, ki jih uporablja Alexa, glasovni pomočnik Amazona.

 

Rasa: Rasa je odprtokodna platforma za razvoj klepetalnikov. Ponuja orodja in knjižnice za ustvarjanje in treniranje klepetalnikov, ki lahko izvajajo zapletene dialoge in vključujejo logiko odločanja. Rasa podpira razvoj klepetalnikov v različnih jezikih.

A screenshot of a chat Description automatically generated

 

Kaj omogoča Chat GPT?

 

Najpogosteje uporabljena navodila:

 • Napiši
 • Definiraj
 • Razloži
 • Poišči
 • Oblikuj
 • Povzemi
 • Prevedi
 • Daj mi ideje (“Brainstorm”)
 • Naredi seznam
 • Analiziraj
 • Ustvari
 • Ustvari kodo
 • Prevedi

 

Chat GPT lahko daje ideje, predloge ali izhodišča pri najrazličnejših temah ali izzivih.

 

 

 

ChatGPT je jezikovni model, zasnovan za razumevanje in generiranje naravnega jezika. Omogoča interaktivno komunikacijo z uporabniki in lahko izvaja številne naloge, kot so:

 

 • Odgovarjanje na vprašanja: ChatGPT lahko odgovarja na širok spekter vprašanj na podlagi informacij, ki jih je pridobil med svojim usposabljanjem.

 

 • Razlaga konceptov: Model lahko pomaga pri razlagi zapletenih konceptov ali idej ter nudi dodatne informacije za boljše razumevanje.

 

 • Pomoč pri ustvarjanju vsebine: ChatGPT lahko poda predloge za pisanje, pomaga pri urejanju besedila in zagotavlja ustvarjalno navdih za pisanje člankov, esejev, zgodb itd.

 

 • Prevajanje: Model lahko prevaja besedilo iz enega jezika v drugega. Kljub temu je treba upoštevati, da je bil model usposobljen pred septembrom 2021 in morda ne bo vključeval najnovejših prevodov.

 

 • Chatbot funkcionalnost: ChatGPT je lahko uporaben kot chatbot, ki omogoča odgovarjanje na splošna vprašanja, dajanje priporočil, nudi pomoč pri rezervaciji, ponuja informacije o izdelkih itd.

 

 • Ustvarjanje kode: Model lahko pomaga pri ustvarjanju majhnih kosov kode, kot so funkcije ali odseki programske kode.

 

 • Priporočila: ChatGPT lahko nudi priporočila o knjigah, filmih, glasbi, restavracijah, potovanjih itd.

 

 • Spletno iskanje: ChatGPT lahko izvaja poizvedbe na spletu in podaja informacije na podlagi zastavljenih vprašanj.

 

Je Chat GPT grožnja oz. konkurenca Googlu?

 

Obstaja napačna predstava, da je ChatGPT Googlov iskalnik. ChatGPT in Googlovo iskanje imata vsak svoj namen in sta zasnovana za delovanje v različnih kontekstih. Medtem ko je Googlov iskalnik orodje za iskanje informacij na internetu, je ChatGPT pogovorni model umetne inteligence, ki lahko generira na podlagi vprašanja ali navodil ponudi odgovore podobne tistim, ki bi jih zapisal človek.

 

ChatGPT ni namenjen zamenjavi Googlovega iskalnika ali drugih spletnih iskalnikov. Namesto tega je namenjen uporabi v določenih situacijah, kjer je potrebna pogovorna umetna inteligenca, na primer v klepetalnikih za stranke ali pri virtualnih asistentih.

 

Primerjava Google in Chata GPT 

 

Google: vsebuje ogromno količino spletnih strani, slik, videov itd.

Chat GPT: njegovo znanje oz. informacije so omejene na tisto, kar je bil naučen

 

Google: rezultati iskanja v Googlu bazirajo na relevantnosti & popularnosti določenih pojmov

Chat GPT: odgovori bazirajo na vzorcih delovanja in naučenih podatkih

 

Google: Google išče & zagotavlja informacije iz interneta

Chat GPT: generira odgovore, ki bazirajo na naučenih podatkih

 

Google: zagotavlja najbolj sveže informacije

Chat GPT: odgovori so generirani takoj, ni pa nujno da so informacije najbolj sveže

 

Poslovne koristi Chat GPT-ja:

 

 1. Podpora strankam: ChatGPT lahko pomaga pri odgovarjanju na vprašanja strank v realnem  času. Na ta način lahko zagotovi hitro in natančno pomoč ter odpravi potrebo po dolgem čakanju na odgovor človeškega operaterja.

 

 1. Osebna asistenca: ChatGPT lahko deluje kot osebni asistent, ki pomaga pri organizaciji urnika, daje opomnike, pošilja obvestila in opravlja druge naloge. To vam omogoča, da bolje upravljate svoj čas in ostanete organizirani.

 

 1. Avtomatizacija odgovorov na e-pošto: Če prejemate veliko število podobnih vprašanj preko e-pošte, lahko ChatGPT uporabite za avtomatizacijo odgovorov. Namesto da bi ročno odgovorili na vsako e-pošto, lahko ChatGPT prepozna ključne besede in kontekst v vprašanjih ter zagotovi ustrezne odgovore.

 

 1. Generiranje vsebine: Če potrebujete pomoč pri ustvarjanju vsebine, kot so članki, blogi, oglasi ali socialna omrežja, lahko ChatGPT generira ideje, predloge ali celo končno vsebino. S svojim jezikovnim znanjem in sposobnostjo ustvarjanja razumljivih besedil je ChatGPT lahko koristen za ustvarjanje kakovostne vsebine.

 

 1. Prevajanje in jezikovna pomoč: Če poslujete na mednarodni ravni, vam ChatGPT lahko pomaga pri prevajanju besedil med različnimi jeziki. Poleg tega lahko pomaga tudi pri jezikovnih vprašanjih, kot so pravopisne in slovnične težave.

 

 1. Analitika in napovedovanje: ChatGPT lahko analizira ogromne količine podatkov, prepozna vzorce in pomaga pri napovedovanju trendov. To vam lahko pomaga pri odločanju glede strategije trženja, načrtovanju zalog, ciljanju strank in drugih poslovnih odločitvah.

 

Katere so pomanjkljivosti Chata GPT?

 

 1. Pomanjkanje informacij: Chat GPT je zasnovan za generiranje ustreznega in tekočega besedila, vendar temelji na znanju, ki je bilo pridobljeno do septembra 2021. Zato mu manjka posodobljenih informacij o dogodkih, ki so se zgodili po tem datumu.

 

 1. Nezmožnost razumevanja konteksta: Kljub temu, da Chat GPT skuša ustvariti smiselne odgovore, se lahko včasih zgodi, da ne razume popolnoma konteksta vprašanja ali informacij, ki so bile podane. To lahko privede do neustreznih ali zavajajočih odgovorov.

 

 1. Generiranje prepričljivega besedila: Chat GPT je zasnovan tako, da ustvarja čim bolj tekoče in prepričljivo besedilo. Vendar pa to lahko vodi k temu, da daje odgovore, ki se zdijo pravilni, vendar pa dejansko vsebujejo netočnosti ali zavajajoče informacije.

 

 1. Nagnjenost k ponavljanju: Včasih se Chat GPT lahko zateče k ponavljanju določenih besed ali fraz v svojih odgovorih, kar lahko zmanjša raznolikost in izvirnost njegovih odgovorov.

 

 1. Občutljivost na vprašanja z napakami: Chat GPT je občutljiv na napake v vprašanjih ali nejasne zahteve. Če je vprašanje nejasno ali vsebuje napake, bo odgovor morda nepopoln ali neustrezen.

 

 1. Pomanjkanje zavedanja o sebi: Chat GPT nima zavedanja o sebi, svojih omejitvah ali svojem znanju. Zato ne more oceniti, kdaj ne ve nečesa ali kdaj so njegovi odgovori nepopolni.

 

 1. Nezmožnost kritičnega razmišljanja: Chat GPT nima zmožnosti kritičnega razmišljanja ali presoje informacij. Ne more oceniti verodostojnosti virov ali razlikovati med resničnimi in neresničnimi trditvami.

 

POZOR: Vedno je priporočljivo preveriti in preveriti informacije iz drugih zanesljivih virov, še posebej, ko gre za pomembne ali občutljive teme.

 

Uporaba Chata GPT v različnih poslovnih dejavnostih

 

SPECIFIČNI PRIMERI POSLOVNE UPORABE:

 

Finance:

 

 • Pomoč pri sestavi proračuna: Chat GPT lahko pomaga pri sestavljanju proračunov in napovedovanju finančnih rezultatov. Na podlagi predhodnih podatkov in vzorcev porabe lahko sistem predlaga priporočila za optimizacijo proračuna in načrtovanje prihodnjih finančnih ciljev.

 

 • Analiza finančnih podatkov: Chat GPT lahko pomaga pri analizi velikih količin finančnih podatkov. Sistem lahko prepozna vzorce, identificira trende in ponudi vpoglede v poslovne rezultate ter tveganja.

 

 • Upravljanje tveganj: Chat GPT lahko pomaga pri ocenjevanju finančnih tveganj in predlaga ustrezne ukrepe za njihovo obvladovanje. Sistem lahko analizira podatke o poslovanju, tržnih razmerah in drugih dejavnikih ter ponudi oceno tveganja in možne scenarije.

 

 • Avtomatizacija finančnih procesov: Chat GPT lahko avtomatizira nekatere rutinske finančne procese, kot je generiranje računov, sledenje plačilom ali priprava finančnih poročil. S tem se povečuje učinkovitost in zmanjšuje človeški vložek v teh procesih.

 

Administracija:

 

 • Odgovarjanje na splošna vprašanja: Chat GPT lahko pomaga pri odgovarjanju na splošna vprašanja strank ali zaposlenih glede administrativnih postopkov, politik, delovnih časov, obrazcev itd. Sistem lahko zagotovi hitre in natančne odgovore ter tako zmanjša potrebo po iskanju informacij ali stiku s službo za podporo strankam.

 

 • Podpora pri upravljanju dokumentov: Chat GPT lahko pomaga pri upravljanju dokumentov, kot so obrazci, pogodbe, poročila itd. Sistem lahko nudi pomoč pri iskanju, izpolnjevanju ali urejanju dokumentov ter ponudi smernice glede ustreznih postopkov in zahtev.

 

 • Načrtovanje in koordinacija sestankov: Chat GPT lahko pomaga pri načrtovanju in koordinaciji sestankov. Sistem lahko preveri razpoložljivost udeležencev, predlaga ustrezne termine, pošlje povabila za sestanke ter pomaga pri upravljanju koledarjev.

 

 • Pomoč pri sledenju opravil: Chat GPT lahko pomaga pri sledenju opravil in njihovem upravljanju. Sistem lahko spremlja roke, opomni na naloge, preverja njihov status ter pomaga pri organiziranju in prioritizaciji dela.

 

 • Pomoč pri obvladovanju podatkov: Chat GPT lahko pomaga pri obvladovanju administrativnih podatkov. Sistem lahko izvaja preproste poizvedbe, izračune ali analize na podlagi vnesenih podatkov ter pomaga pri pripravi poročil ali statistik.

 

 • Avtomatizacija rutinskih nalog: Chat GPT lahko avtomatizira nekatere rutinske administrativne naloge. Sistem lahko generira predloge dokumentov, pošilja standardna sporočila ali izvaja druge ponavljajoče se naloge, kar povečuje učinkovitost in zmanjšuje časovni vložek.

 

Produktni razvoj:

 

 • Generiranje idej: ChatGPT lahko služi kot vir idej za razvoj novih produktov. Na podlagi podanih informacij in zahtev sistem lahko generira in predlaga nove koncepte, funkcionalnosti ali rešitve, ki jih lahko razvijalci in oblikovalci nadalje preučijo.

 

 • Uporabniški vmesnik in izkušnja: ChatGPT lahko pomaga pri oblikovanju uporabniškega vmesnika in izboljšanju uporabniške izkušnje. Sistem lahko nudili povratne informacije o trenutnem uporabniškem vmesniku, predlaga izboljšave ali alternative ter pomaga pri načrtovanju intuitivnih in prijaznih uporabniških izkušenj.

 

 • Testiranje uporabniških primerov: ChatGPT lahko uporabite za testiranje uporabniških primerov in simuliranje interakcije s produktom. Sistem lahko simulira odzive in vedenje potencialnih uporabnikov ter pomaga pri ocenjevanju učinkovitosti in uporabnosti produkta.

 

 • Pomoč pri dokumentiranju: ChatGPT lahko pomaga pri pripravi dokumentacije za razvoj produktov. Sistem lahko pomaga pri ustvarjanju tehnične dokumentacije, uporabniških navodil, opisov funkcionalnosti in drugih potrebnih dokumentov, kar olajša postopek razvoja in komunikacijo med razvijalci.

 

 • Svetovanje pri izbiri tehnologije: ChatGPT lahko pomaga pri svetovanju pri izbiri tehnologije ali ogrodja za razvoj produkta. Sistem lahko nudi informacije o prednostih, slabostih in primerjalnih analizah različnih tehnoloških možnosti ter pomaga pri odločitvah glede infrastrukture in arhitekture produkta.

 

 

Menedžment:

 

 • Spremljanje projektov: ChatGPT lahko pomaga pri spremljanju in upravljanju projektov. Sistem lahko posreduje informacije o stanju projekta, rokih, virih in napredku ter omogoča menedžerjem, da ostanejo na tekočem in sprejmejo ustrezne odločitve glede upravljanja projektov.

 

 • Upravljanje sredstev in virov: ChatGPT lahko pomaga pri upravljanju sredstev in virov, kot so denar, oprema, kadri itd. Sistem lahko nudi informacije o razpoložljivosti sredstev, pomaga pri načrtovanju in dodeljevanju virov ter zagotavlja sledljivost in učinkovito upravljanje sredstev.

 

 • Podpora pri odločanju: ChatGPT lahko pomaga pri podpori pri odločanju. Sistem lahko zagotovi informacije, analize podatkov, predlaga možne scenarije in izvede simulacije, ki pomagajo menedžerjem pri sprejemanju bolj informiranih odločitev.

 

 • Svetovanje pri vodenju: ChatGPT lahko služi kot svetovalno orodje za menedžerje. Sistem lahko nudi nasvete, smernice in primere najboljših praks pri različnih vidikih vodenja, kot so komunikacija, motivacija, timsko delo, reševanje problemov itd.

 

 • Krizno upravljanje: ChatGPT lahko pomaga pri kriznem upravljanju. Sistem lahko posreduje informacije o postopkih, smernice za ukrepanje, nudi hitre odgovore na ključna vprašanja ter pomaga pri obvladovanju kriznih situacij.

 

 

Marketing in PR:

 

 • Sestavljanje vsebin: ChatGPT lahko pomaga pri sestavljanju vsebin za marketinške  materiale, kot so spletna vsebina, blogi, članki, oglasi itd. Sistem lahko generira ideje, pomaga pri pisanju privlačnih besedil, oblikovanju sporočil in optimizaciji vsebin za ciljno občinstvo.

 

 • Spletna podpora: ChatGPT lahko služi kot virtualni asistent na spletni strani podjetja ali v aplikacijah. Sistem lahko odgovarja na pogosta vprašanja obiskovalcev, pomaga pri navigaciji po spletni strani, nudenju informacij o produktih ali storitvah ter izboljšuje uporabniško izkušnjo.

 

 • Personalizirano oglaševanje: ChatGPT lahko pomaga pri prilagajanju oglaševalskih sporočil in priporočil za posamezne stranke. Sistem lahko analizira podatke o strankah, predhodno interakcijo in preference ter ponuja personalizirane oglase, ki so bolj učinkoviti pri privabljanju in zadrževanju strank.

 

 • Analiza tržnih trendov: ChatGPT lahko pomaga pri analizi tržnih trendov in podatkov o strankah. Sistem lahko preučuje podatke o strankah, analizira vzorce nakupov, identificira trende in ponuja vpoglede, ki lahko pomagajo pri prilagajanju marketinških strategij in kampanj.

 

 • Krizno komuniciranje: ChatGPT lahko pomaga pri kriznem komuniciranju z javnostjo. Sistem lahko posreduje informacije, pripravi smernice za komunikacijo, odgovarja na vprašanja in pomaga pri obvladovanju kriznih situacij ter ohranjanju ugleda podjetja.

 

 • Generiranje idej za kampanje: ChatGPT lahko služi kot vir idej za marketinške kampanje. Sistem lahko na podlagi podanih informacij generira in predlaga nove koncepte, kreativne ideje, ciljna občinstva in kanale za promocijo.

 

Upravljanje človeških virov:

 

 • Onboarding novih zaposlenih: ChatGPT lahko služi kot virtualni asistent pri onboarding procesu novih zaposlenih. Sistem lahko zagotavlja informacije o podjetju, njegovi kulturi, politikah, postopkih in praktičnih vprašanjih. Novi zaposleni lahko s ChatGPT izmenjujejo sporočila, postavljajo vprašanja in dobijo potrebne informacije, kar pomaga pri boljšem razumevanju in integraciji v podjetje.

 

 • Podpora pri upravljanju izobraževanja in usposabljanja: ChatGPT lahko pomaga pri izobraževanju in usposabljanju zaposlenih. Sistem lahko posreduje informacije, priporoča izobraževalne vire, nudilnik usposabljanj in odgovarja na vprašanja zaposlenih v zvezi s tem. To omogoča boljšo dostopnost in podporo pri pridobivanju potrebnega znanja in veščin.

 

 • Sledenje uspešnosti in povratne informacije: ChatGPT lahko pomaga pri sledenju uspešnosti zaposlenih in zagotavljanju povratnih informacij. Sistem lahko avtomatizira postopke za spremljanje ciljev, določanje ključnih kazalnikov uspeha ter posredovanje povratnih informacij zaposlenim. To olajša procese ocenjevanja uspešnosti in omogoča bolj dosledno in pravočasno podajanje povratnih informacij.

 

 • Svetovanje pri razvoju kariere: ChatGPT lahko služi kot vir svetovanja za razvoj kariere zaposlenih. Sistem lahko nudi informacije o različnih možnostih kariere, predlaga razvojne priložnosti, pomaga pri načrtovanju kariere in svetuje glede izobraževanja, mentorstva ali premikov znotraj podjetja.

 

 • Krizno upravljanje in podpora zaposlenim: ChatGPT lahko pomaga pri kriznem upravljanju in nudenju podpore zaposlenim v stresnih situacijah. Sistem lahko posreduje informacije o postopkih, nudenju podpore, ponuja smernice za obvladovanje stresa in odgovarja na pogosta vprašanja zaposlenih.

 

Chat GPT PLUS oz. plačljiva verzija

 

ChatGPT Plus je naročniška storitev, ki jo ponuja OpenAI. Uporabniki, ki se naročijo na ChatGPT Plus, prejmejo nekaj dodatnih ugodnosti in izboljšav v primerjavi z brezplačno različico ChatGPT.

 

Glavne prednosti naročniškega paketa ChatGPT Plus vključujejo:

 

 • Prednostno dostopanje: Uporabniki s ChatGPT Plus imajo prednostno dostopanje do storitve in se izognejo čakalnim vrstam v primerih, ko je povpraševanje visoko.

 

 • Hitrejši odzivni časi: Uporabniki z naročništvom ChatGPT Plus uživajo v hitrejših odzivnih časih od sistema ChatGPT.

 

 • Večja dolžina odgovorov: V okviru naročniške storitve ChatGPT Plus so odgovori lahko daljši kot v brezplačni različici, kar omogoča bolj obsežne in podrobne odgovore na vprašanja.

 

Kako želijo Chat GPT izboljšati v prihodnje? 

 

Zaradi hitrega in nepredvidljivega razvoja umetne inteligence je težko predvideti razvoj Chata GPT v prihodnje, vseeno pa lahko omenimo nekaj smernic, na katerih se bo delalo:

 

 1. Povečanje zmogljivosti in razumevanja: Raziskovalci bodo verjetno nadaljevali z izboljšanjem zmogljivosti in razumevanja Chat GPT-a. To vključuje izboljšanje sposobnosti modela za razumevanje konteksta, premagovanje ambiguitete v jeziku ter generiranje bolj natančnih in prilagojenih odgovorov.

 

 1. Večja prilagodljivost in prilagajanje: Chat GPT se bo verjetno razvijal v smeri večje prilagodljivosti in prilagajanja uporabnikovim potrebam. To vključuje sposobnost prilagajanja sloga, tonalitete in jezikovnih preferenc glede na specifične zahteve uporabnikov ali podjetij.

 

 1. Izboljšanje kontrole in etike: Ena od pomembnih smeri razvoja Chat GPT-a je povečanje nadzora in etične uporabe. Raziskovalci bodo verjetno posvečali več pozornosti vprašanjem, kot so odpravljanje pristranskosti, zmanjšanje proizvodnje napačnih informacij ter zagotavljanje večje transparentnosti in odgovornosti pri uporabi sistema.

 

 1. Usmerjenost na vertikalne trge: V prihodnosti se lahko pričakuje razvoj Chat GPT-a, ki je bolj specializiran za določene industrije ali vertikalne trge, kot so zdravstvo, finančne storitve, pravo, turizem itd. To bo omogočilo boljše prilagajanje specifičnim potrebam in zahtevam teh industrij.

 

 1. Sodelovanje človeka in stroja: Chat GPT se bo verjetno razvijal v smeri tesnejšega sodelovanja med človekom in strojem. To pomeni, da bo Chat GPT postal boljši partner za človeške uporabnike, ki bo lahko nudil pomoč, predlagal rešitve in se učil iz interakcij s človekom.

 

Kateri poklici so lahko ogroženi ali bistveno spremenjeni zaradi Chat GPT?

 

Uporaba Chat GPT in podobnih tehnologij lahko vpliva na več poklicev in nalog. Tu je nekaj dodatnih poklicev, ki bi lahko bili ogroženi ali bistveno spremenjeni zaradi Chat GPT:

 

 • Operaterji v klicnih centrih: Chat GPT ima sposobnost samodejnega odgovarjanja na vprašanja strank in zagotavljanja osnovnih informacij. To bi lahko zmanjšalo potrebo po operaterjih v klicnih centrih, ki se trenutno ukvarjajo z rutinskimi in standardiziranimi pogovori s strankami.

 

 • Tekstopisci: Chat GPT lahko prevzame delo pri ustvarjanju osnovnih besedil, kot so članki, blogi ali tehnična dokumentacija. Avtomatsko generiranje vsebine s pomočjo umetne inteligence lahko zmanjša potrebo po ročnem pisanju besedil s strani tekstopiscev.

 

 • Novinarji: V nekaterih primerih bi lahko Chat GPT prispeval k avtomatskemu generiranju novic na podlagi strukturiranih podatkov. To bi lahko vplivalo na vloge novinarjev pri zbiranju in pisanju osnovnih novic, ki temeljijo na dejstvih.

 

 • Pisci vsebin: Chat GPT bi lahko vplival na delo piscem vsebin pri ustvarjanju osnovnih in informativnih besedil. Vendar pa je pomembno omeniti, da ustvarjanje kakovostnih in ustvarjalnih vsebin še vedno zahteva človeško sposobnost in kreativnost, kar lahko omeji vpliv Chat GPT na ta poklic.

 

 • Prevajalci: Chat GPT ima sposobnost avtomatskega prevajanja besedil med jeziki. To bi lahko vplivalo na preproste prevajalske naloge, ki temeljijo na neposredni zamenjavi besed ali kratkih izrazov. Kljub temu pa za prevajanje kompleksnih besedil in prenašanje subtilnih nians med jeziki še vedno potrebujemo človeško intervencijo.

 

 • Učitelji tujih jezikov: Chat GPT bi lahko imel vpliv na področje učenja jezikov, saj bi lahko bil uporabljen kot orodje za vaje in simulacijo pogovorov. Vendar pa je osebni stik in interakcija z učiteljem še vedno ključnega pomena za razvoj jezikovnih spretnosti in razumevanje kulture.

 

 

Viri:

 1. Članek je bil delno pripravljen s ChatGPT
 2. OpenAI. (2021). GPT-3.5. OpenAI. https://openai.com/blog/gpt-3-5/
 3. Igor Pogany, (2023). 100+ Powerful Use Cases That Turn You Into An Advanced ChatGPT User
 4. Amir Hegazi, (2023). ChatGPT for STARTUPS

Rogaška Slatina, 2. 8. 2023

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.