Sredstva se bodo dodeljevala za naslednje namene:

1. Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest

2. Sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov

3. Sofinanciranje promocije izdelkov in storitev.

 

Javni razpis se zaključi 30. 10. 2023. Vloge se bodo sprejemale najkasneje do 30. 10. 2023. Vse vloge, ki bodo posredovane po tem roku, se bodo s sklepom zavrnile. Upravičenci lahko prijavijo ukrepe, ki so se izvedli v času od 28. 10. 2022 do 30. 10. 2023.

Vloge je potrebno poslati v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis: Pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kozje v letu 2022« na naslov: OBČINA KOZJE, KOZJE 37, 3260 KOZJE.

Preberite celotno novico: JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA V OBČINI KOZJE V LETU 2023 – kozje.si