Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja za leto 2023 v okvirni višini 39.200,00 EUR.

Javni razpis za vse ukrepe je odprt do 14. aprila 2023. Za pravočasne vloge se štejejo vse vloge, ki bodo prispele v vložišče Občine Rogaška Slatina do navedenega datuma ali bodo do tega datuma oddane na pošto. Vloga mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnih obrazcih.

Preberite celotno novico: Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja 2023 – Občina Rogaška Slatina (rogaska-slatina.si)