Na podlagi 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08 in 49/09), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 52/2003), Občina Podčetrtek objavlja

javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih dejavnosti v letu 2023

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov socialnih in humanitarnih dejavnosti nevladnih in neprofitnih organizacij in združenj, ki imajo sedež na območju občine Podčetrtek oziroma se njihovi programi izvajajo tudi za njene občane.

Rok za predložitev prijav je do vključno 20. aprila 2023. Vloge bo odprla pooblaščena oseba v občinski upravi 24. aprila 2023.

O izboru izvajalcev in višini sredstev bodo kandidati obveščeni v roku 40 dni od izteka roka za prijavo na javni razpis.

Preberite celotno novico: Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih dejavnosti v letu 2023 (podcetrtek.eu)