JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI ŠMARJE PRI JELŠAH V LETU 2023

  1. Naložbe v kmetijska gospodarstva v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
  2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
  3. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – dopolnilne dejavnosti
  4. Izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja – DRUŠTVA
  5. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva

Rok / aktualno do: 17.04.2023 do 00:00

Višina sredstev: 105.500,00 €

Kontaktna oseba: Klavdija Markuš

E-pošta kontaktne osebe: klavdija.markus@smarje.si

https://www.smarje.si/objava/732197