Občina Rogaška Slatina objavlja javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v letu 2023. Rok za prijavo je 6. marec 2023. Odpiranje vlog bo 9. marca 2023.

Javni razpis je objavljen dne 3. 2. 2023. Vse podrobnosti v zvezi z javnim razpisom so podane v razpisni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija je od 3. 2. 2023 do izteka prijavnega roka na voljo na spletni strani občine www.rogaska-slatina.si  Zainteresirani jo lahko v tem roku dvignejo tudi na Občini Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.

Dodatne informacije: Polonca Golob Kovačič, tel.: (03) 818 17 17, e-mail: polonca.golob-kovacic@rogaska-slatina.si

https://www.rogaska-slatina.si/si/objave-in-napovedi/uradne-objave/15371-javni-razpis-za-sofinanciranje-programov-in-projektov-na-podrocju-kulture-v-letu-2023