Občina Šmarje pri Jelšah obvešča javnost o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve (za parcele številka 447/1 in 447/2,  k.o. Kristan Vrh). Investitor želi s postopkom lokacijske preveritve določiti obseg stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi.

Gradivo je javno razgrnjeno od 31. 1. 2023 do 15. 2. 2023  v prostorih Občine Šmarje pri Jelšah in na spletni strani občine www.smarje.si. V času javne razgrnitve lahko posredujete pripombe k razgrnjenim dokumentom pisno na naslov Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah, na elektronski naslov obcina@smarje.si, pri čemer se pod »zadeva« navede Pripombe- lokacijska preveritev« ali jih vpišete v knjigo pripomb na kraju razgrnitve.

Rok za oddajo pripomb poteče z zadnjim dnem razgrnitve, 15. 2. 2023 ob 15.00.

https://smarje.si/objava/725151