Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2023(Uradni list RS, št. 142/2022) ter 6. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 52/2003), Občina Podčetrtek objavlja javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2023.

Rok za prijavo na razpis je do vključno 06. marca 2023. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako “javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma” na naslov Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek.

Vloge bo odprla pooblaščena oseba v občinski upravi 08. marca 2023. O izboru in višini sredstev bodo izvajalci obveščeni v roku 45 dni od izteka roka za prijavo na javni razpis.

Dodatne informacije so vam na voljo na občinski upravi (03/81 82 786, ga. Simona Šelekar).

http://podcetrtek.eu/jr-turizem-2023/