Občina Podčetrtek je na Portalu javnih naročil dne 02. 02. 2023 objavila obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti.

Predmet javnega naročila: DOŽIVETJA GRAJSKEGA RAZGLEDA – GRAD PODČETRTEK

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do 27. 02. 2023 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

http://podcetrtek.eu/jn-dozivetja-grajskega-razgleda-grad-podcetrtek/