»MALA ŠOLA RAČUNOVODSTVA «

   »R 0 – OSNOVNA SREDSTVA«

Brezplačen dogodek bo potekal v četrtek, 20. 10. 2022, s pričetkom ob 13.00

(video konferenca)


PROGRAM:

  • Kaj so osnovna sredstva in vrste OS
  • Neopredmetena OS
  • Opredmetena OS
  • Dolgoročne finančne naložbe
  • Amortizacija in prevrednotenje OS
  • Vprašanja in odgovoriPredavateljica:

  • Darinka Podgornik Racanović, univ.dipl.ekon.

 

Predviden zaključek dogodka: ob 16.00
Prijave sprejemamo do srede, 19.10.2022  po elektronski pošti na svetovanja@inkubator-rs.si.
Vljudno vabljeni mladi podjetniki, mladi podjetniki s potencialom za rast in razvoj, podjetniki s potencialom za globalno rast in internacionalizacijo.
Rogaška Slatina, 10.10.2022

Mrežni podjetniški inkubator Vrelec d.o.o.
Branka Aralica, direktorica