Namen in cilji javnega razpisa: Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oz. povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij.

Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 200 zagonskih, mikro, malih in srednjih podjetij pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja.

Rok: Roki za oddajo vlog za Fazo A – Sklop I:

  • 1. rok: 15. 9. 2022
  • 2. rok: 16. 1. 2023
  • 3. rok: 15. 6. 2023
  • 4. rok: 15. 11. 2023
  • 5. rok: 15. 3. 2024

Roki za oddajo vlog za Fazo A – Sklop II:

  • 1. rok: 15. 11. 2022
  • 2. rok: 15. 4. 2023
  • 3. rok: 15. 9. 2023
  • 4. rok: 15. 1. 2024
  • 5. rok: 15. 4. 2024

https://www.podjetniski-portal.si/razpisi/javni-razpis-podpora-zagonskim-mikro-malim-in-srednjim-podjetjem-pri-strateski-trajnostni-in-krozni-transformaciji-poslovanja-v-letih-2022-2025-2022-08-05