Namen in cilj javnega poziva: Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.

Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za sistemski varnostni pregled in/ali vdorni (penetracijski) test.

Rok: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023.

https://www.podjetniski-portal.si/razpisi/react-eu-javni-poziv-za-vavcer-za-kibernetsko-varnost-2-2022-04-22