Namen povabila je oblikovanje evidence zunanjih izvajalcev – svetovalnih podjetij s kompetentnimi strokovnjaki za podporo podjetjem pri prenosu lastništva.

Cilj povabila je objava javnega seznama ustrezno usposobljenih zunanjih izvajalcev na področju prenosa lastništva ter podpora podjetjem –  prijaviteljem pri izbiri primernega zunanjega izvajalca z namenom uveljavljanja povračil stroškov izvedenih storitev na podlagi objavljenega javnega poziva (vavčerja za prenos lastništva – javni poziv oz. vavčer za mala in srednje velika podjetja, ki ga bo objavil Slovenski podjetniški sklad).

https://www.spiritslovenia.si/razpis/327