Prvi razpis za zbiranje predlogov projektov v okviru programa Interreg Srednja Evropa

Razpisnik Organ upravljanja transnacionalnega programa Srednja Evropa
Datum objave 15.11.2021
Rok za oddajo 23.2.2022
Namen in cilj razpisa (na kratko) 15. novembra je bil objavljen prvi razpis za zbiranje predlogov projektov v okviru programa transnacionalnega sodelovanja Interreg SREDNJA EVROPA v obdobju 2021–2027.

V okviru prvega razpisa s proračunom v višini 72 milijonov EUR, ki bo podpiral organizacije pri reševanju skupnih izzivov srednjeevropskih regij in mest, so razpisane vse štiri prioritete:

  • Prioriteta 1: sodelovanje za pametnejšo Srednjo Evropo
  • Prioriteta 2: sodelovanje za bolj zeleno Srednjo Evropo
  • Prioriteta 3: sodelovanje za boljšo povezanost v Srednji Evropi
  • Prioriteta 4: krepitev vodenja za izboljšanje teritorialnega razvoja v Srednji Evropi
Upravičenci/prijavitelj Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz upravičenih držav oz. regij Srednje Evrope (Avstrija, Hrvaška, Češka, Madžarska, Poljska, Slovaška, Slovenija in določene regije v Nemčiji in Italiji). Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.
Višina sofinanciranja VREDNOST RAZPISA

72 milijonov EUR

Link do razpisa https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html