ERASMUS+: Virtualne izmenjave na področju visokošolskega izobraževanja in mladine z zahodnim Balkanom in tretjimi državami

Razpisnik EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo
Datum objave 15.11.2021
Rok za oddajo 22.2.2022
Namen in cilj razpisa (na kratko) EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo je v okviru programa Erasmus+, programa za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport 3. novembra objavila dva razpisa za sofinanciranje projektov virtualnih izmenjav na področju visokošolskega izobraževanja in mladine z državami Zahodnega Balkana ter tretjimi državami, ki ne sodelujejo v programu (države vzhodnega partnerstva, Rusija, države južnega sosedstva, Podsaharska Afrika):

  • Virtual Exchanges with the Western Balkans
  • Virtual Exchanges with other specific regions in the world

TRAJANJE PROJEKTA

36 mesecev

Upravičenci/prijavitelj Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav članic EU, držav EEA ter partnerskih držav: Zahodni Balkan (Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Črna gora), države vzhodnega partnerstva (Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Moldavija, Ukrajina), Rusija, države južnega sosedstva (Alžirija, Egipt, Izrael, Jordanija, Libanon, Libija, Maroko, Palestina, Sirija, Tunizija), Podsaharska Afrika. Zahteva se partnerstvo med najmanj štirimi soprijavitelji (vodja projekta mora biti organizacija iz EU). Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.
Višina sofinanciranja VREDNOST RAZPISA

4.000.000 EUR

Link do razpisa https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/12312/erasmus-virtualne-izmenjave-na-podrocju-visokosolskega-izobrazevanja-in-mladine-z-zahodnim-balkanom-in-tretjimi-drzavami