FINANČNE SPODBUDE ZA PODJETJA, ŠOLE…

? PREDSTAVITEV PROGRAMOV JAVNEGA ŠTIPENDIJSKEGA, RAZVOJNEGA, INVALIDSKEGA, PREŽIVNINSKEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

četrtek, 20. junij 2019

Vabljeni na BREZPLAČNO predavanje – FINANČNE SPODBUDE ZA PODJETJA, ŠOLE…
? PREDSTAVITEV PROGRAMOV JAVNEGA ŠTIPENDIJSKEGA, RAZVOJNEGA, INVALIDSKEGA, PREŽIVNINSKEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ?, ki bo v:
? četrtek, 20. junija 2019 s pričetkom ob 10.00

❌ Zaradi omejenega števila udeležencev prosim, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do torka, 18. junija – ga. Katja Kolarič 03 620 26 00, recepcija@inkubator-rs.si ❌

Predstavitev:
? aktualnih razpisov in ukrepov za podjetja za pridobitev sredstev za razvoj kadrov,
? štipendij in aktualnih razpisov (štipendije Ad futura za študij v tujini, Zoisove in štipendije za deficitarne poklice)
? drugih dejavnosti sklada (spodbujanje zaposlovanja invalidov …)

Sklad izvaja različne programe štipendiranja in na ta način spodbuja razvoj znanja. Kot osrednja institucija na področju razvoja kadrov ob podpori evropskih sredstev nudi podjetjem podporo pri razvoju zaposlenih, tako prek razpisov kot tudi z izvajanjem številnih brezplačnih podpornih aktivnosti.

Obsežnejša programa Kompetenčni centri za razvoj kadrov in Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile sta namenjena podjetjem pri krepitvi kompetenc zaposlenih in starejših zaposlenih, za katere postaja nujno, da bodo dlje ostajali vključeni v delovne procese. Podjetjem na aktualnih razpisih omogočamo pridobitev sredstev za raznovrstna usposabljanja zaposlenih, ki glede na družbene razmere in posledično na trgu dela, postaja nujno.

Čez štiri leta bo namreč v Sloveniji že vsak četrti zaposleni starejši od 55 let! Prebivalstvo se stara, in starajoča se družba, v kateri se dviguje povprečna starost, se bo morala prilagoditi neizprosnim demografskim razmeram, te vplivajo tudi na trg dela (pomanjkanje kadrov).

Podjetja se lahko povežejo tudi v kompetenčne centre znotraj posameznih panog, tako prepoznavajo potrebe in definirajo ključne kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo pri svojem delu. Kompetenčni centri pridobijo sredstva za izvajanje usposabljanj zaposlenih, za podjetja, ki so vključena v kompetenčne centre.

Predstavljeni bodo tudi drugi aktualni razpisi znotraj programov, ki so namenjeni tako pridobivanju praktičnih izkušenj mladih že v samem procesu izobraževanja (povezovanje podjetij in izobraževalnih institucij pri izvajanju aktivnosti) kot tudi izobraževanju odraslih.

Vlaganje v ljudi se obrestuje.

Predavateljica:
• direktorica Javnega sklada Irena Kuntarič Hribar

Predviden zaključek dogodka: ob 12.00 uri

❌️ Predavanje je BREZPLAČNO. Prosimo vas, da vašo udeležbo potrdite najkasneje do torka, 18. 06. 2019 po elektronski pošti na recepcija@inkubator-rs.si ali po telefonu: 03 620 26 00 – ga. Katja Kolarič. ❌

Vljudno vabljeni ljudje višjih razredov osnovnih šol v regiji, študentske organizacije in mladinske organizacije, inštitucije znanja, ljudje s podjetniško idejo, ki so zaposleni a razmišljajo o lastni podjetniški poti, brezposelni, ki se odločajo o ustvarjanju lastnega delovnega mesta s podjetniško idejo.

Dobrodošli!