Predmet povabila

Predmet javnega povabila je izbor podjetij za vključitev za ekspertno svetovanje Mrežnega podjetniškega inkubatorja Vrelec d.o.o.. Namen ekspertnega svetovanja je izbranim podjetjem omogočiti izbor eksperta iz baze ekspertov Mrežnega podjetniškega inkubatorja Vrelec d.o.o., ki jim bo svetoval za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij.

Ekspertno svetovanje se izvaja v individualni obliki.

Pogoji prijave

Podjetje bo za ekspertno svetovanje z Mrežnim podjetniškim inkubatorjem Vrelec d.o.o. podpisalo pogodbo, s katero se bo zavezalo, da bo opravilo dolžnosti, ki bodo predhodno dogovorjene in usklajene med podjetjem in Mrežnim podjetniškim inkubatorjem Vrelec d.o.o.

Ekspertno svetovanje

Ekspertno svetovanje bo praviloma potekalo na lokaciji Mrežnega podjetniškega inkubatorja Vrelec d.o.o..

Obseg ekspertnega svetovanja

Ekspertno svetovanje podjetjem ponuja:

  • prenos specifičnih izkušenj,
  • prenos znanja,
  • prenos socialnih povezav,
  • pomoč pri pripravi analize s specifičnega področja,
  • pomoč pri pripravi strategije,
  • vse kar bo podjetju v podporo pri odpravi ovir s specifičnega strokovnega področja.

 

To javno povabilo je veljavno do 31. decembra 2019, oz. do preklica.

Prijava

Prijavitelj (podjetje) lahko odda prijavo:

  • v fizični obliki bodisi po navadni pošti ali s priporočeno pošiljko na naslov: Mrežni podjetniški inkubator Vrelec d.o.o. ali
  • v elektronski obliki na e-mail: info@inkubator-rs.si

 

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 620 26 00, recepcija@inkubator-rs.si