Po ugodnih cenah najema oddajamo v najem pisarniške in proizvodne poslovne prostore.

Podjetniški inkubator Rogaška Slatina
Podjetniški inkubator Rogaška Slatina razpolaga s 5 proizvodnimi prostori in 10 pisarniškimi prostori, ki so na voljo inkubiranim podjetjem.

PISARNIŠKIH PROSTOROV

 • Pisarna 1

Pisarna 1
 • Velikost: 22,45 m2

 • Predvideno število delovnih mest: 2

 • Pisarna 2

Pisarna 1
 • Velikost: 29,60 m2

 • Predvideno število delovnih mest: 3

 • Pisarna 3

Pisarna 1
 • Velikost: 28,15 m2

 • Predvideno število delovnih mest: 2

 • Pisarna 4

Pisarna 1
 • Velikost: 18,10 m2

 • Predvideno število delovnih mest: 2

 • Pisarna 5

Pisarna 1
 • Velikost: 28,10 m2

 • Predvideno število delovnih mest: 2

 • Pisarna 6

Pisarna 1
 • Velikost: 46,00 m2

 • Predvideno število delovnih mest: 3 + miza za sestanke

 • Pisarna 7

Pisarna 1
 • Velikost: 46,90 m2

 • Predvideno število delovnih mest: 3

 • Pisarna 8

Pisarna 1
 • Velikost: 37,35 m2

 • Predvideno število delovnih mest: 3

 • Pisarna 9

Pisarna 1
 • Velikost: 32,95 m2

 • Predvideno število delovnih mest: 2

 • Pisarna 10

Pisarna 1
 • Velikost: 20,15 m2

 • Predvideno število delovnih mest: 2

PROIZVODNO – SKLAD. PROSTOROV

 • Proizvodno – skladiščni prostor 1

Pisarna 1
 • Velikost: 82,30 m2

 • Proizvodno – skladiščni prostor 2

Pisarna 1
 • Velikost: 58,05 m2

 • Proizvodno – skladiščni prostor 3

Pisarna 1
 • Velikost: 58,65 m2

 • Proizvodno – skladiščni prostor 4

Pisarna 1
 • Velikost: 101,50 m2

 • Proizvodno – skladiščni prostor 5

Pisarna 1
 • Velikost: 81,40 m2

KONFERENČNI PROSTORI

 • Konferenčna dvorana

Pisarna 1
 • Velikost: 80,70 m2