Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodnim organom MPI VRELEC d.o.o.:

Vrsta zastopnika/

član poslovodstva

Osebno ime

Višina prejemkov in bonitet

 

 

dogovorjena višina mesečnih prejemkov

dogovorjena višina odpravnine

skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2013*

Direktorica-

Zakonita zastopnica

Branka Aralica

Pogodba z ustanoviteljem

 

 

Informacije javnega značaja v zvezi s člani skupščine MPI VRELEC d.o.o.:

Član skupščine

Osebno ime

Višina prejemkov in bonitet

 

 

dogovorjena višina mesečnih prejemkov

skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2013*

 

 

mesečno nadomestilo v €

sejnina v €

v €

Članica skupščine

Brigita Kregar Drofenik

Predstavnica Občine Rogaška Slatina

 

 

Osebe pristojne za posredovanje informacij javnega značaja MPI VRELEC d.o.o.:

Ime in priimek

e-naslov

Telefonska številka

Branka ARALICA

info@inkubator-rs.si

041 372 087