»JAVNO POVABILO K ZBIRANJU VLOG«

Mrežni podjetniški inkubator Vrelec d.o.o., Prvomajska 35, Rogaška Slatina kot upravljalec Poslovnega centra Vrelec, Celjska cesta 30, Rogaška Slatina objavlja na podlagi 57. in 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti javno povabilo k posredovanju vlog  za podnajem pisarniških prostorov v Poslovnem centru Vrelec, Celjska cesta 30, Rogaška Slatina.

Zainteresirani podjetniki morajo  ob predložitvi vlog izpolnjevati naslednje pogoje:

  • Biti zavezanec za DDV
  • Priložiti izpolnjen vprašalnik iz spletne strani : https://www.inkubator-rs.si/vkljucitev-v-inkubator/imam-mlado-podjetje/
  • Priložiti življenjepis zakonitega zastopnika in lastnika podjetja
  • Podjetje ne sme biti vpisano v register subjektov dalj kot 48 mesecev
  • Priložiti potrdilo FURS o poravnanih obveznostih, ki ni starejše kot 7 dni

Vse zainteresirane bomo povabili na informativni razgovor med 14. in 21.12.2018, kjer bomo predstavili ostale pogoje za vključitev (varščina, cenik, priprava poslovnega načrta itd.)

Vaše vloge nam posredujete za e-naslov: info@inkubator-rs.si z navedbo zadeve: VLOGA VRELEC 2. Na navedeni naslov nam lahko posredujete tudi dodatna vprašanja.

Javno povabilo velja do zasedbe pisarniških prostorov.