Polni naziv: RODOM, investicijski inženiring d.o.o.
Skrajšani naziv: RODOM d.o.o.
Glavna dejavnost: Izvajanje investicijskih projektov
Telefon: 041 827 444
E-pošta: info@rodom.si
Kontaktna oseba: Igor Kokovnik

Polni naziv:  GO DIGI POSLOVNO SVETOVANJE IN DIGITALNI MARKETING d.o.o.
Skrajšani naziv: GO DIGI d.o.o.
Glavna dejavnost: Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Telefon: 040 503 775
E-pošta: info@godigi.si
Kontaktna oseba: Peter Šrimf

Polni naziv: MB – MONTING montaža, storitve, inženiring d.o.o.
Skrajšani naziv: MB – MONTING d.o.o.
Glavna dejavnost: Montaža industrijskih strojev in naprav
Telefon: 03 620 26 08
E-pošta: mb.monting@siol.net
Spletna stran: mb-monting.si
Kontaktna oseba: Maks Černelič

Polni naziv: EMAB, posredovanje in najem vozil, d.o.o.
Skrajšani naziv: EMAB d.o.o.
Glavna dejavnost: Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
Telefon: 03 620 26 10
Kontaktna oseba: Liljana Koncilija

Polni naziv: KLM GALUN d.o.o.
Skrajšani naziv: KLM GALUN d.o.o.
Glavna dejavnost: 82.110 nudenje celovitih pisarniških storitev
Telefon: 03 620 26 15
E-pošta: fredi@klm-galun.com
Spletna stran: www.klm-galun.com
Kontaktna oseba: Fredi E. GALUN

Polni naziv:  TOTAL MONT, montaža, storitve, inženiring d.o.o.
Skrajšani naziv: TOTAL MONT d.o.o.
Glavna dejavnost: MONTAŽA INDUSTRIJSKIH STROJEV IN NAPRAV
Telefon:03 620 26 04
Kontaktna oseba: Nino Ivačič

Polni naziv: IMD-SISTEM, industrijska montaža d.o.o.
Skrajšani naziv: IMD-SISTEM d.o.o.
Glavna dejavnost: 33.200 – Montaža industrijskih postrojenj in naprav
Telefon: 031 243 154
E-pošta: ivan.dolsak@gmail.com
Spletna stran: www.imd-sistem.si
Kontaktna oseba: Metka Dolšak

Polni naziv: MC Holding, družba za izvajanje holdinške dejavnosti d.o.o.
Skrajšani naziv: MC Holding d.o.o.
Glavna dejavnost: DEJAVNOST HOLDINGOV
E-pošta: info@mc-holding.si
Spletna stran: www.mc-holding.si
Kontaktna oseba: Maks Černelič

Polni naziv: Ervin Novak, upravitelj insolvenčnih postopkov, s.p.
Skrajšani naziv: Ervin Novak s.p.
Glavna dejavnost:DRUGE PRAVNE DEJAVNOSTI
Kontaktna oseba: Ervin Novak

Polni naziv: MEBIS, družba za montažo, storitve in inženiring d.o.o.
Skrajšani naziv: MEBIS d.o.o.
Glavna dejavnost: MONTAŽA INDUSTRIJSKIH STROJEV IN NAPRAV
Telefon:03 620 26 06
E-pošta:  info@mebis.si
Spletna stran: www.mebis.si
Kontaktna oseba: Jožef Tomasino

Polni naziv: MIMONT s.r.o.
Skrajšani naziv: MIMONT s.r.o.
Glavna dejavnost: MONTAŽA INDUSTRIJSKIH STROJEV IN NAPRAV
Telefon:03 620 26 11
Kontaktna oseba: Denis Koncilija