1409, 2017

Javno povabilo – “Delovni preizkus 2017/2018”

Javno povabilo - »Delovni preizkus 2017/2018« Predmet povabila: Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo delovnega preizkusa brezposelnih oseb, ki sodijo v ciljno skupino tega povabila, na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu. "preberi več"

1409, 2017

JAVNO POVABILO – “ZAPOSLI ME 2017/2019”

Javno povabilo - »Zaposli.me 2017/2019« Predmet povabila: Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa Zaposli.me, ki obsega vključevanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencionirane zaposlitve za neprekinjeno obdobje, [...]

307, 2017

Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«

  Namen razpisa: Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih [...]