307, 2017

Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«

  Namen razpisa: Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih [...]

305, 2017

Javni razpis za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom – A 2017

Javni razpis za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom - A 2017 Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada projektom na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja na območju Republike Slovenije, in sicer za [...]