Javni razpis za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom – A 2017

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada projektom na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednje namene:

  • A1 – projekti primarne pridelave v kmetijstvu, vključno z namakalnimi sistemi,
  • A2 – projekti kmetijske predelave in trženja kmetijskih proizvodov,
  • A3 – projekti na področju gozdarstva (gozdarska tehnologija ter predelava, mobilizacija in trženje gozdarskih proizvodov).

“preberi več”